Předškoláci se chystají na zápis do prvních tříd

6/1 2014

Přibližně 706 dětí se připravuje na zápis do prvního ročníku základních škol, jejichž zřizovatelem je městský obvod Poruba. Do svých budoucích škol se tak 15. až 17. ledna dostaví zhruba o 40 předškoláků více než v loňském roce. 

Předškoláci se chystají na zápis do prvních tříd

„Školu pro své dítě mohou rodiče vybrat podle jeho nadání a schopností. Každá z našich škol má určité zaměření, například na cizí jazyky, přírodovědné předměty nebo na výtvarnou hudební či tělesnou výchovu,“ uvádí místostarosta Jan Dekický. „Ve školách je míst dostatek, proto prosíme rodiče, aby své děti zapisovali k plnění povinné školní docházky pouze v jedné základní škole,“ apeluje místostarosta na rodiče dětí s tím, že kvůli registraci dětí na dvě či více škol dochází při sestavování počtu žáků ke komplikacím.

Zápis do první třídy se týká dětí, které oslaví šesté narozeniny do 31. srpna letošního roku. Součástí zápisu je prověření základních motorických dovedností a představivosti. Pedagogové například zjišťují, jakou má dítě slovní zásobu, zda pozná barvy, tvary, čísla a písmena. Zaměřují se také na komunikační dovednosti a sociální návyky dítěte a hodnotí, zda je předškolák schopen se soustředit na zadaný úkol.

K zápisu ve stanoveném termínu se společně s dítětem musí dostavit minimálně jeden z rodičů nebo jiný zákonný zástupce dítěte. Pokud se dítě nemůže k zápisu dostavit například z důvodu nemoci, je nutné oznámit tuto skutečnost vedení školy, a to rodičům nabídne náhradní termín zápisu. 

 

Termíny zápisů dětí do 1. tříd