Rozpočet městského obvodu na rok 2014 je vyrovnaný

1/2 2014

Městský obvod Poruba počítá pro rok 2014 s příjmy a výdaji ve výši přibližně 474 milionů korun. Vyplývá to z rozpočtu, který v prosinci schválilo porubské zastupitelstvo.

Rozpočet městského obvodu na rok 2014 je vyrovnaný

Městský obvod Poruba bude hospodařit s vyrovnaným rozpočtem ve výši 474 milionů korun. Pro letošek může Poruba počítat s navýšením neúčelové neinvestiční dotace z rozpočtu statutárního města Ostrava, která vyplývá z novelizovaného rozpočtového určení daní a je určena pro žáky škol. „Z rozpočtového určení daní jde sedm procent do škol, což činí přibližně sedm tisíc korun na jednoho žáka. Ačkoli tento princip byl platný už v roce 2013, z města jsme loni dostali jen necelé tři tisíce. Díky aktivní komunikaci s městem se nám podařilo prosadit, abychom dostávali částku, na kterou máme nárok,“ uvedl starosta Lumír Palyza.

Provoz škol stojí obvod ročně přibližně padesát milionů korun. V minulosti od města dostával jen dvě pětiny a zbytek musel doplácet z vlastního rozpočtu. „Díky navýšené dotaci máme nyní provoz zajištěn, a přestože peníze můžeme dávat i na jiné účely, navýšili jsme příspěvky na provoz školám a školkám tak, aby tyto fi nance skončily u nich,“ dodal starosta. Díky vyšším financím tak Poruba třeba může přispívat žákům sedmých tříd na lyžařské výcviky, a to částkou až do výše tří tisíc korun.

Při sestavování rozpočtu běžných výdajů se obvod snaží pokrýt požadavky jednotlivých rezortů a příspěvkových organizací. „Jejich požadavky ale vždy překračují možnosti Poruby, a proto jsou kráceny. Musíme se chovat jako správní hospodáři a nezadlužovat obvod,“ informoval místostarosta Dalibor Malík.

Rozpočet na rok 2014 počítá stejně jako ten loňský s fi nančními prostředky z prodeje bytového fondu, které v předchozím roce neutratil. Tyto peníze plánuje městský obvod vložit pouze investic. „Letos máme v úmyslu rekonstruovat místní komunikace, chceme vyměnit elektroinstalaci ve zbývajících dvou školách. Finanční prostředky využijeme také k opravám našeho bytového fondu a chtěli bychom znovu vysoutěžit opravu ulice Matěje Kopeckého,“ uvedl místostarosta. Připraveny jsou i peníze na vykoupení pozemků pro rozšíření svinovského hřbitova. „Poruba, byť jde o téměř sedmdesátitisícovou městskou část, bohužel nemá vlastní hřbitov. Naši občané využívají zejména hřbitov ve Slezské Ostravě, což zvláště pro seniory představuje zdlouhavé cestování přes celé město. Proto jsme se dohodli s městským obvodem Svinov na rozšíření dosavadního hřbitova, který budou moci v mnohem větší míře využívat také Porubané. Za výkup pozemků hodláme zaplatit řádově několik milionů korun,“ přiblížil Dalibor Malík. Obvod pro letošní rok vytvořil i kapitálovou rezervu ve výši 50 milionů korun z příjmů z privatizace, která je připravena pro investiční akce v letošním i v dalších letech.

Rozpočet i pro tento rok počítá s příjmy z hazardu, i když jen v omezené míře. „Zastupitelstvo Poruby dalo v listopadu jasně najevo, že hazard na území obvodu nechce. Teď záleží už jen na městě, kdy obecně závaznou vyhlášku schválí. Platit by mohla od roku 2015, ale my se na výpadek příjmů z hazardu připravujeme už několik let. Loni jsme získali 18 milionů korun, letos pro jistotu v rozpočtu počítáme jen s devíti. A od roku 2015 jsme připraveni, že z hazardu nedostaneme nic,“ doplnil Dalibor Malík.

 

Rozpočet pro rok 2014 – zde