V Porubě bude waldorfské vzdělávání

5/2 2014

Rozmanitou nabídku škol na území městského obvodu Poruba rozšíří od nového školního roku waldorfské vzdělávání, které bude působit při Základní škole na ulici Ľ. Štúra.

V Porubě bude waldorfské vzdělávání

Od příštího školního roku bude na území městského obvodu Poruba fungovat waldorfské vzdělávání. „Waldorfské třídy budou součástí Základní školy na ulici Ľ. Štúra. O přestup do Poruby si zažádali rodiče 164 stávajících žáků, což je téměř osmdesát procent všech dětí, kteří v letošním roce navštěvují waldorfskou školu v Moravské Ostravě. Evidujeme i zájem rodičů budoucích prvňáčků, takže v plánu je otevření i první třídy. Rodiče, kteří mají o waldorfskou školu zájem, se stále mohou zapsat,“ uvedl místostarosta Jan Dekický, který je rád, že škola bude fungovat na území obvodu.

„Všechny naše základní školy mají určité zaměření, například na cizí jazyky, přírodovědné předměty, sport či tělesnou výchovu. Waldorfská škola toto spektrum ještě rozšíří a jsme rádi, že rodičům nejenom z Poruby můžeme nabídnout alternativu ke klasickému vzdělávání,“ dodal.

Waldorfské vzdělávání je alternativou ke klasickým školám a snaží se zajistit všestranný rozvoj dítěte. Vedle výuky klasických předmětů se zaměřuje také na vzdělávání v praktických a uměleckých oborech, děti se učí ručním pracím i základům řemesel. Učitelé vedou své žáky k tomu, aby poznali, jak věci fungují. Výkony žáků nejsou hodnoceny známkami, ale slovně. Slovní hodnocení charakterizuje přednosti a nedostatky dítěte, jeho pokroky i obtíže.