Jarmark pomoci

7/4 2014

Porubská Římskokatolická farnost ve spolupráci s Biskupským gymnáziem v Ostravě pořádá v sobotu 12. dubna od 8:00 do 16:00 hodin v Domě farnosti na Vřesinské ulici Jarmark pomoci. Příchozí zde mohou darovat nebo prodat nepotřebné věci potřebným, tzn. oblečení, hračky, kuchyňské potřeby, elektroniku, zahrádkářské nářadí, knihy, CD aj.  

Součástí akce bude přehlídka neziskových organizací, které působí v oblasti sociálních a zdravotních služeb v Ostravě a okolí, velikonoční dílna pro děti, dětská módní přehlídka či vystoupení klaunů.

Jarmark pomoci

Oděvy budou nabídnuty organizacím Adra, Charita Ostrava a do Žebříkova obchodu na Francouzské ulici v Porubě, příp. Diakonii Broumov, která má chráněnou dílnu na třídění šatstva.

Dům farnosti, kteří mnozí znají jako bývalé kino Zdar, se nachází na konečné zastávce autobusu č. 56 – radnice Poruba, asi 300 m od tramvajové smyčky na Vřesinské ulici. Pro účastníky akce zde budou připraveny stoly, na kterých je monžné donesené věci vystavit. Pokud se rozhodnete věci darovat, můžete je odevzdat pracovníkům Charity Ostrava a ti se již o vše postarají.