Mineralogické setkání opět v Porubě

7/4 2014

Hornicko-geologická fakulta VŠB-TU Ostrava připravila na sobotu 12. dubna tradiční Mineralogické setkání. Akce se uskuteční v prostorách auly v areálu univerzity v Ostravě-Porubě od 9:00 do 14:30 hodin. Setkání je určeno všem  zájemcům o krásu neživé přírody.

Mineralogické setkání opět v Porubě

Návštěvníci mohou zhlédnout či si zakoupit minerály, fosilie a další přírodniny. Na výstavních stolech se také objeví odborná literatura, známky, mince a pohlednice s hornickou tematikou či staré důlní lampy a hornické vycházkové hole. Velmi atraktivní bývají pro účastníky a hlavně účastnice i výrobky z přírodnin, např. šperky, zhotovené s využitím minerálů.

Letos se akce účastní více než 90 vystavovatelů, a tak se přes 220 m2 výstavních ploch bude nacházet nejen v atriu přízemí a prvního patra auly, ale rovněž ve velkém sále auly.

Ve vstupních prostorách budovy se formou posterové prezentace představí pořádající Hornicko-geologická fakulta a její instituty. Návštěvníci Mineralogického setkání se tak mohou dozvědět i o možnostech studia na HGF, o probíhající Univerzitě třetího věku či o výzkumných projektech a aktivitách jednotlivých pracovišť fakulty.

Bližší informace o Mineralogickém setkání lze získat na webových stránkách Geologického pavilonu http://geologie.vsb.cz/gp/ nebo na tel. č. 597 325 392.