Waldorfská větev vzdělávání působí v Porubě

1/4 2014

První dubnový den zasedlo 170 žáků waldorfské větve vzdělávání do lavic v nové škole, která působí při Základní škole na ulici Ľ. Štúra.

Waldorfská větev vzdělávání působí v Porubě

Rozmanitou nabídku škol na území městského obvodu Poruba rozšířila od 1. dubna waldorfská větev vzdělávání, která působí při Základní škole na ulici Ľ. Štúra. „První dubnový den na naši školu nastoupilo 170 dětí waldorfské větve vzdělávání a působí u nás první až osmá třída. Příští školní rok přibude i devátá třída a nabídka tak bude kompletní,“ uvedl ředitel školy Aleš Matoušek.

Žáky v nové škole přivítal místostarosta Poruby Jan Dekický. „Jsem rád, že se nám podařilo rozšířit spektrum vzdělávání o waldorfskou větev. V současné době tak mají rodiče v Porubě opravdu velký výběr a mohou volit školu pro své děti podle jejich zaměření. Chtěl bych poděkovat všem učitelům, rodičům i panu řediteli, kteří odvedli opravdu velký kus práce, aby žáci mohli do nových tříd nastoupit už 1. dubna. Věřím, že v nové škole budou spokojeni,“ řekl Jan Dekický.

Waldorfské vzdělávání je alternativou ke klasickým školám a snaží se zajistit všestranný rozvoj dítěte. Vedle výuky klasických předmětů se zaměřuje také na vzdělávání v praktických a uměleckých oborech, děti se učí ručním pracím i základům řemesel. Učitelé vedou své žáky k tomu, aby poznali, jak věci fungují. Výkony žáků nejsou hodnoceny známkami, ale slovně. Slovní hodnocení charakterizuje přednosti a nedostatky dítěte, jeho pokroky i obtíže.