Místostarosta ocenil poctivého nálezce

27/6 2014

Jako příklad hodný následování se ukázal čin žáka čtvrté třídy Základní školy na ulici Dětská. Na ulici našel tisíc korun a bez  váhání je odevzdal na policii. Jeho poctivost ocenil místostarosta Jan Dekický.

Místostarosta ocenil poctivého nálezce

Když koncem minulého roku tři školáci ze Základní školy na ulici Dětská odevzdali nalezenou tisícikorunu strážníkům, inspirovali svým činem i své spolužáky. Svého následovníka našli v žákovi čtvrté třídy Oliverovi Szilasim. Také našel na ulici tisícikorunu a ani na okamžik nebyl v pokušení, že by si ji nechal.

„Šel jsem po Hlavní třídě a u stromu jsem viděl nějaký papír. Šel jsem se na něj podívat a byly to peníze. Tak jsem s nimi zašel na policii. Vůbec mě nenapadlo, že bych si je mohl nechat. To se přece nedělá,“ uvedl poctivý nálezce. Za svůj čin se ze všech stran dočkal jen pochvaly. „Policisté mi poděkovali a řekli, že jsem hodný, když jsem přišel. A pochválili mě i doma. Řekli mi, že jsem se zachoval správně,“ dodal Oliver Szilasi.

Poctivého nálezce ocenil i městský obvod Poruba. „Na této škole to není poprvé, kdy oceňujeme poctivé děti.  Ukazuje to, že příklady táhnou a to je dobře. Každý takto chvályhodný čin bychom měli ocenit. Poděkovat bych chtěl  nejenom Oliverovi, ale i jeho rodičům, že své dítě tak dobře vychovali. Dnešní děti nejsou zdaleka takové, jak si občas myslíme. Věřím, že ve většině z nich převládá poctivost a slušnost a čin Olivera a jeho spolužáků z loňského roku může být příkladem i pro nás dospělé,“ uvedl místostarosta Jan Dekický, který poctivému nálezci předal stavebnici Lego.