Ulice Matěje Kopeckého dostane novou tvář

3/6 2014

V červnu odstartovala největší porubská investiční akce tohoto roku. Při rekonstrukci ulice Matěje Kopeckého dojde k úpravám cest a chodníků a výrazným způsobem se zvýší i počet parkovacích míst, kterých se v lokalitě chronicky nedostává. Opravy by měly být hotovy do konce listopadu.

Ulice Matěje Kopeckého dostane novou tvář

Výrazné změny čekají v následujících měsících na obyvatele ulice Matěje Kopeckého. V červnu začala rekonstrukce západní a východní části této ulice, která naváže na už opravenou střední část. Díky soutěži se obvodu podařilo ušetřit značné peníze. „Předpokládaná projektová cena se pohybovalo okolo šestatřiceti milionů korun. Do soutěže se nám přihlásilo čtrnáct firem a výsledná cena nás mile překvapila. Vítězná firma rekonstrukci provede za 17,3 milionů korun,“ uvedl místostarosta Petr Mihálik.

Přípravné práce začaly v  červnu. „Chtěl bych občany požádat o shovívavost. Veškeré práce budou probíhat s maximální možnou snahou omezit veškeré negativní dopady, nicméně je nutno počítat s dopravními omezeními a zvýšeným hlukem a prašností. Věřím, že lidé to pochopí a výslednou proměnu ulice ocení,“ poznamenal místostarosta.

A jak bude ulice vypadat? Především bude jednosměrná od ulice Porubská k ulici 17. listopadu. „Umožní nám to zúžit stávající komunikaci a díky tomu můžeme vybudovat po obou stranách šikmá parkovací stání. Celkově by jich mělo přibýt více než 160,“ poznamenal Petr Mihálik.

Naopak chodníky budou směrem k budovám rozšířeny a na silnici napojeny bezbariérově. V konstrukci dlažby budou zahrnuty i stávající vzrostlé stromy. „Kácení se dotkne jen několika míst. Tam, kde chodník povede v blízkosti stromů, vložíme speciální rošty. Zhotovitel je povinen zachovat původní stav výsadby a případná poškození odstranit na vlastní náklady. Do budoucna navíc uvažujeme o dalším rozšíření zeleně a rádi bychom vytvořili podél cesty alej,“ upozornil místostarosta. Při opravách bude na chodnících umístěno i šestadvacet nových laviček, renovovány budou i travnaté plochy a plánuje se výsadba záhonu trvalek podél chodníků. „Věřím, že ulice dostane úplně jiný náboj a bude ozdobou Poruby,“ řekl Petr Mihálik.

Rekonstrukce přinese ještě jednu novinku, a to lehké přístupové komunikace do dvorních částí domů, které budou tvořeny především ze zatravňovací dlažby. „Sloužit budou záchranářům, kteří mají často problém se do dvorů dostat. Ze společných jednání nám tyto cesty vyšly jako nejlepší řešení,“ uvedl místostarosta.

Oprava ulice Matěje Kopeckého je největší investiční akcí tohoto roku, ale není akcí jedinou. Na druhou polovinu roku je připravena rekonstrukce Havlíčkova náměstí, opravovat se budou i ulice Ukrajinská a Rekreační. Více než deset milionů korun spolkne i výměna elektroinstalace v Základní škole na ulici Ivana Sekaniny a po celý rok probíhají opravy chodníků. „Při nich se snažíme vycházet vstříc občanům, kteří nás na nejhorší místa upozorňovali při našich společných setkáních,“ dodal Petr Mihálik.