Bude ulice Gen. Sochora jednosměrná?

14/7 2014

Městský obvod Poruba oslovil obyvatele domů v ulici Gen. Sochora s anketní otázkou, zda by souhlasili se zjednosměrněním ulice Gen. Sochora. Plánované opatření by přineslo až osmdesát nových parkovacích míst.

Bude ulice Gen. Sochora jednosměrná?

Dopravní situace v ulici Gen. Sochora patří k nejkritičtějším v Porubě. V místě je jednak krytý bazén a jednak sportovní centrum, kam každý den přijíždí desítky návštěvníků. Ulice není dimenzovaná na tak velký provoz a obyvatelé okolních domů i návštěvníci obou sportovních zařízení jen těžko hledají místo k parkování. Mnohdy tak své auta odstaví i v místech, kde se to nesmí, což pak komplikuje průjezdnost ulice.

Městský obvod Poruba chce situaci řešit a jako nejvhodnější se jeví zjednosměrnění ulice v úseku od hromadného parkoviště u Sportovního centra Fajne po ulici Jaselská. „Touto jednoduchou úpravou bychom mohli zvýšit parkovací kapacity zhruba o osmdesát podélných stání. Došlo by i k celkovému zklidnění dopravní situace v lokalitě, protože v současnosti mají mnohdy problém kvůli parkujícím autům vyhnout se protijedoucí vozidla. To vše by zjednosměrnění vyřešilo,“ uvedl místostarosta Petr Mihálik.

Konečné slovo v této otázce budou mít ale lidé, kteří v ulici Gen. Sochora bydlí. „Nechceme dělat nic proti jejich vůli. Připravili jsme proto anketu a budeme rádi, když se jí občané zúčastní. Do poštovních schránek postupně dostávají anketní lístky a budou se moci vyjádřit, zda se zjednosměrněním souhlasí či ne,“ dodal Petr Mihálik.