Co dělat, aby se chodci a cyklisté navzájem neohrožovali

9/7 2014

Cyklistická sezóna je v plném proudu a na komunikacích dochází k řadě problémových situací. „Řidiči motorových vozidel si stěžují na cyklisty, že místo po cyklostezkách jezdí převážně po silnicích. Cyklisté si zase stěžují na pohyb chodců po cyklostezkách a na zaparkovaná auta v jízdních pruzích vyhrazených cyklistům. Chodci naopak vytýkají cyklistům, že jezdí po chodníku a ohrožují je. Proto jsme se rozhodli účastníkům silničního provozu připomenout pravidla chování na komunikacích,“ sdělila mluvčí Městské policie Ostrava Vladimíra Zychová.

Co dělat, aby se chodci a cyklisté navzájem neohrožovali

Podle zákona o silničním provozu je účastníkem provozu i chodec a cyklista, kteří se pohybují po chodnících, stezkách, vyhrazených jízdních pruzích, silnicích apod. V zákoně jsou rovněž stanoveny základní povinnosti chodců, cyklistů a ostatních účastníků silničního provozu. Patří k nim zejména:

- chodec musí užívat především chodníku nebo stezky pro chodce, jiní účastníci provozu na pozemních komunikacích než chodci nesmějí chodníku nebo stezky pro chodce užívat, pokud není v silničním zákoně stanoveno jinak

- osoba pohybující se na lyžích, kolečkových bruslích nebo obdobném sportovním vybavení nesmí na chodníku nebo na stezce pro chodce ohrozit ostatní chodce

- je-li zřízen jízdní pruh pro cyklisty, stezka pro cyklisty nebo je-li na křižovatce s řízeným provozem zřízen pruh pro cyklisty a vymezený prostor pro cyklisty, je cyklista povinen jich užít

- je-li zřízena stezka pro chodce a cyklisty označená dopravní značkou Stezka pro chodce a cyklisty, na které je oddělen pruh pro chodce a pruh pro cyklisty, je cyklista povinen užít pouze pruh vyznačený pro cyklisty

- pruh vyznačený pro chodce může cyklista užít pouze při objíždění, předjíždění, otáčení, odbočování a vjíždění na stezku pro chodce a cyklisty, přitom nesmí ohrozit chodce jdoucí v pruhu vyznačeném pro chodce

- chodec je zase povinen užít pouze pruh vyznačený pro chodce, pruh vyznačený pro cyklisty může chodec užít pouze při obcházení, vcházení a vycházení ze stezky pro chodce a cyklisty; přitom nesmí ohrozit cyklisty jedoucí v pruhu vyznačeném pro cyklisty

Nedodržením povinností podle zákona o silničním provozu se každý účastník silničního provozu vystavuje riziku postihu za přestupek.