Zapojovat lidi do projektů se Porubě postupně daří

1/7 2014

Už od roku 2008 je Poruba jako jediný ostravský obvod zapojena do místní Agendy 21. Díky tomu mohla realizovat celou řadu menších projektů, jejichž cílem je zvyšování kvality života obyvatel.

Zapojovat lidi do projektů se Porubě postupně daří

„Cílem místní agenty je zlepšit kontakt mezi veřejnou správou a občany. A to především zapojováním lidí do projektů, které zlepšují a kultivují život a veřejný prostor na území obvodu. Místní Agenda funguje už šestým rokem a myslím si, že za sebou máme velmi slušné výsledky,“ uvedl místostarosta Petr Jedlička, který má agendu na starosti.

Zároveň ale přiznává, že počátky nebyly jednoduché. „Poruba je v podstatě sídliště a vládne v něm dosti velký pocit anonymity. Zpočátku byl docela problém přesvědčit lidi, aby se do projektů zapojili. Měli totiž pocit, že je to zbytečné. Ale postupem času se situace zlepšuje, a když občané vidí konkrétní výsledky svého snažení, mají větší chuť se zapojit. A je vidět rozdíl, když si lidé sami navrhnou, jak má vypadat například jejich dvůr, než když jim tam sami něco postavíme. Když se na tom podílejí, mají k tomu úplně jiný vztah a o výsledné dílo se starají,“ poznamenal místostarosta.

V rámci místní Agendy 21 realizoval obvod celou řádku projektů, do kterých se zapojily stovky dospělých i dětí. Jednalo se především o úpravu veřejného prostoru a ekologickou výchovu. „Jen v posledních dvou letech jsme v kultivaci veřejného prostoru realizovali projekty Vnitrobloky pro život, kde si obyvatelé dvoru mezi ulicemi Karla Pokorného a Žilinská sami navrhli úpravu dvora či Park setkání, ve kterém mohli lidé navrhnout lavičky v parku Oáza klidu. Oba projekty už jsme úspěšně ukončili a výsledek obě místa výrazným způsobem obohatil,“ řekl Petr Jedlička. Vedle toho se uskutečnil i projekt Nejlepší učitel je dobrý příklad, ve kterém děti navrhovaly úpravy okolí škol.

Na všech těchto projektech se podílela architektka Ilona Vybíralová. „Jsem rodačka z Poruby a po letech jsem se vrátila domů. Měla jsem zkušenost s podobnými projekty, a když jsem zjistila, že tady funguje místní Agenda 21, chtěla jsem se zapojit. Řekla jsem si, že když to funguje jinde, může to uspět i v Porubě. A to se potvrdilo,“ uvedla Ilona Vybíralová. Jejím posledním projektem jsou nové lavičky v Oáze klidu. „Nechali jsme lidi rozhodnout, jaké lavičky by tam chtěli. Sešlo se nám asi třicet návrhů, ze kterých jsme vybrali tři. A ty jsme vybrali tak, aby měly návaznost na místo. U parkoviště, kde stával autobazar, je tak lavička ve tvaru autíčka, výběh pro psy zase zdobí jezevčík a pod strom jsme umístili hříbky,“ popsala jeden z konkrétních projektů architektka.

Důležitou součástí místní Agendy 21 jsou i ekologické vzdělávací projekty. Poruba vytvořila metodiku a pomůcky pro ekologickou výchovu na školách a připravila přednášky pro středoškoláky. Zvláštní místo pak má projekt Obchodníci v Porubě, jehož výsledkem je internetový mapový portál, který  ukazuje umístění provozoven malých podnikatelů v Porubě. Lidé se na něm dozví nejenom o otvírací době či jiných kontaktech, ale podnikatelé mají možnost prezentovat i své plány do budoucna. „V Ostravě jsme s tímto projektem přišli jako první. V současné době je do něj zapojeno asi sto podnikatelů. Víme, že mnozí mají existenční potíže a těžko se vyrovnávají s konkurencí nákupních center. Chceme jim aspoň tímto způsobem pomoci a ukázat Porubanům, že mají možnost nakoupit i v malých obchůdcích,“ řekl Petr Jedlička.

V realizaci místní Agendy 21 chce Poruba pokračovat i v budoucnu. „Ukazuje se, že to má smysl. Budeme se snažit získat prostředky, abychom mohli pokračovat,“ dodal Petr Jedlička.

Dotaci na realizaci projektu „Rozvoj MA21 v Městském obvodu Poruba“ v letech 2012 až 2014 získala Poruba z Programu švýcarsko-české spolupráce.