Organizace i spolky mohou požádat o účelové dotace

5/1 2015

Účelové dotace poskytuje městský obvod Poruba ze svého rozpočtu spolkům, humanitárním organizacím a jiným fyzickým nebo právnickým osobám. Žádost o dotaci na projekt, který trvá nepřetržitě po celý kalendářní rok, je třeba podat do 15. února, ostatní žádosti se přijímají podle vyhlášených témat během celého roku, nejpozději však měsíc před začátkem zahájení projektu.

Organizace i spolky mohou požádat o účelové dotace

„Dotaci můžou získat organizace, sdružení nebo spolky, které pracují s mládeží, v tělovýchově a sportu, v sociálních službách, ve zdravotnictví, v oblasti podpory rodin, požární ochrany, kultury, vzdělávání a vědy, protidrogových aktivit, prevence kriminality a ochrany životního prostředí,“ uvedl starosta Petr Mihálik.

Peníze budou přiděleny na aktivity, které se konají na území městského obvodu. „Rádi podpoříme všechny, kteří pomáhají lidem a rozšiřují nabídku činností pro občany Poruby,“ dodal starosta.

Finanční prostředky uděluje městský obvod podle Zásad pro poskytování účelových dotací z rozpočtu statutárního města Ostravy – městského obvodu Poruba schválených Zastupitelstvem městského obvodu Poruba. K dispozici jsou zde.

 

DOTAČNÍ OBLASTI

KONTAKT

tělovýchova, sport a volný čas dětí a mládeže J. Karchňaková, tel. č. 599 481 593
kultura, vzdělávání a volný čas dětí a mládeže J. Karchňaková, tel. č. 599 481 593
sociální a zdravotní péče J. Dolinková, tel. č. 599 481 555
ochrana životního prostředí M. Švigostová, tel. č. 599 480 620
ostatní L. Filáková, tel. č. 599 480 754