Informace o ovzduší najdou zájemci na webu obvodu

2/3 2015

Městský obvod zprovoznil webovou stránku, na které lidé najdou aktuální informace o stavu ovzduší na území městského obvodu.

Informace o ovzduší najdou zájemci na webu obvodu

Informace o ovzduší v Porubě by měly sloužit i školkám, aby pedagogové věděli, zda můžou jít s dětmi ven. Ilustrační foto: Martin Otipka

Kvalita ovzduší v Porubě je ve srovnání s jinými ostravskými obvody relativně dobrá. Ovšem to neznamená, že především v období smogových situací nedochází k překračování limitů škodlivých látek ve vzduchu. Městský obvod Poruba se proto rozhodl zprovoznit na svých webových stránkách aktuální informace o stavu ovzduší.

„Bereme to jako službu občanům. Stránky jsme stavěli tak, aby byly co nejjednodušší a lidé na nich našli potřebné informace ve srozumitelné podobě a nemuseli si nic složitě dohledávat. Sloužit by měly nejen obyvatelům Poruby, ale i školám a školkám. Pedagogové na nich rychle zjistí, jestli je stav ovzduší natolik dobrý, aby s dětmi mohli jít ven,“ uvedl starosta Petr Mihálik.

Údaje o ovzduší, které zájemci najdou na stránkách poruba.ostrava.cz, podávají informace na stejném principu jako semafor. Hned nahoře je barevný box. Zelená znamená stav bez omezení aktivit, oranžová doporučuje omezené aktivity a červená upozorňuje, že lidé by se neměli zbytečně pohybovat venku. „Na stránce lidé najdou podrobně popsáno, jaké aktivity mohou při daném stavu ovzduší provozovat. Zdravotní rizika nám zpracovala Krajská hygienická stanice v Ostravě,“ poznamenal Petr Mihálik.

Vedle Krajské hygienické stanice spolupracoval s městským obvodem na tvorbě stránek především Český hydrometeorologický ústav, který poskytl veškeré údaje a výpočty, na kterých jsou měření založena. „Na stanici v Porubě neměříme hodinové koncentrace polétavého prachu PM10. Proto jsme museli připravit odborný odhad koncentrací, který vychází z měření na nejbližších okolních stanicích ve Fifejdách, v Zábřehu a ve Studénce. Vzhledem k tomu, že vycházíme z dlouhodobých srovnání těchto měření, je pravděpodobnost odhadu vysoká. Algoritmus pro přepočet jsme vytvořili tak, aby co nejlépe odpovídal skutečnosti,“ řekl Libor Černikovský z pobočky Českého hydrometeorologického ústavu v Ostravě.

Vedle odborného odhadu hodinové koncentrace polétavého prachu PM10 lidé najdou na stránce i informace o hodinových koncentracích oxidu siřičitého a oxidu dusičitého, které jsou v Porubě měřeny. Stránka je od 1. března ve zkušebním provozu, který by měl vychytat všechny případné nedostatky. „Věřím, že lidé si naši stránku oblíbí a bude jim sloužit k tomu, aby měli přehled o kvalitě ovzduší ve svém okolí. Do budoucna bychom pak chtěli její nabídku ještě rozšířit,“ dodal Petr Mihálik. Informace zájemci najdou na webové stránce poruba.ostrava.cz v sekci Informační rozcestník (zde).