Poruba ocenila pedagogy

25/3 2015

Při příležitosti Dne učitelů městský obvod Poruba každoročně oceňuje výrazné pedagogické osobnosti. Akce se letos uskutečnila už potřinácté a pamětní list a šek na deset tisíc korun převzaly Renáta Hranošová a Jana Uhrová.

Poruba ocenila pedagogy

Městský obvod ocenil pedagogy. Fotografie: Martin Otipka

Městský obvod Poruba je zřizovatelem devatenácti mateřských a dvanácti základních škol. V minulých letech je obvod nechal opravit a postupně modernizuje i učebny, aby odpovídaly modernímu pojetí výuky. Ovšem kvalita školy se pozná především podle kvality pedagogického sboru. A ten je v Porubě na hodně vysoké úrovni. Ty nejvýraznější osobnosti oceňuje městský obvod každý rok na setkání s řediteli mateřských a základních škol.

Pamětní list a šek předali oceněným učitelům starosta Petr Mihálik a místostarostka Zuzana Bajgarová. „Pedagogové se velmi výrazně podílejí na utváření našich nejmladších. Je proto důležité, aby to byli lidé s vysokým profesním i morálním kreditem, kteří dokáží děti pozitivně motivovat a předat jim znalosti a hodnoty, které využijí v dalším životě. Jsem rád, že v Porubě je spousta takových učitelů. Dnes jsme ocenili pouze dvě paní učitelky, ale vynikajících pedagogů, kteří by si toto ocenění zasloužili, máme mnohem více,“ uvedl starosta Petr Mihálik.

Také Zuzana Bajgarová ocenila kvalitu porubských učitelů. „Naše školy patří k absolutní ostravské špičce. Svědčí o tom už jen to, že když město předávalo ocenění patnácti pedagogickým osobnostem, šest z nich bylo z Poruby. Chtěla bych všem učitelům poděkovat za práci, kterou dělají,“ řekla místostarostka.

Titul Výrazná pedagogická osobnost, který uděluje městský obvod, si letos odnesly Renáta Hranošová a Jana Uhrová. Prvně jmenovaná již pětadvacet let pracuje v Mateřské škole na ulici Dětská. Ve své práci uplatňuje nové přístupy a klade důraz na rozvoj osobností jednotlivých dětí. Podílí se na nejrůznějších projektech, kde působí i jako lektor a metodik. Pro své odborné dovednosti působí i jako uvádějící učitelka nově nastupujících absolventů škol, vede i pedagogické praxe studentů předškolní pedagogiky.

„Ocenění je pro mě velkým závazkem. Učit jsem vždy chtěla a stále mě to baví. Věnuji tomu i spoustu volného času a pořád mě naplňuje věnovat se dětem a připravovat i budoucí pedagogy,“ poznamenala Renáta Hranošová.

Druhou oceněnou se stala Jana Uhrová, která učí v Základní škola na ulici Ukrajinská. Je specialistkou na výuku dětí s poruchou autistického spektra, pro které vypracovává individuální vzdělávací plány. Dětem se aktivně věnuje i v rámci mimoškolní činnosti a aktivně se zapojuje do projektů věnovaným výuce cizích jazyků a autistickým dětem.

„Ve školství pracuji už šestadvacet let. Je to dlouhá doba a často je to i náročné, ale pořád mě to baví. Ne každý dnes dokáže ocenit práci učitelů, proto jsem ráda, že Poruba každoročně tuto akci pořádá, a samozřejmě mě těší, že jsem mezi oceněnými,“ uvedla Jana Uhrová.

Porubské učitele ocenilo i město Ostrava. Za Základní školu na ulici Dětská byly oceněny ředitelka Zuzana Škapová a učitelka Jana Kučerová. Dvě výrazné pedagogické osobnosti ocenilo město v Základní škole na ulici Bulharská, a to ředitele Aleše Kazického a učitelku Kamilu Mohelníkovou. Mateřské školy pak mezi oceněnými reprezentuje Jarmila Mrukwiová z mateřinky na ulici Dětská a Darja Prokopová z předškolního zařízení na ulici Ukrajinská.