Zápisy dětí do mateřských škol

4/3 2015

Zápis dětí do porubských mateřských škol se koná v úterý 24. března. Pro nově zapsané děti je v předškolních zařízeních přibližně 600 volných míst.

Zápisy dětí do mateřských škol

Ilustrační fotografie: ÚMOb Poruba

Zápisy do mateřských škol se uskuteční 24. března v jejich provozní době. „Kapacita porubských školek by měla být dostatečná a věřím, že budeme schopni vyjít vstříc všem zájemcům, kteří splňují podmínky zápisu dítěte do předškolního zařízení,“ řekla místostarostka Zuzana Bajgarová.

Do mateřských škol jsou přijímány děti na základě stanovených kritérií, mezi něž patří dosažení tří let věku a trvalý pobyt v městském obvodu. Přednost u zápisů mají předškoláci, kteří mají ze zákona nárok navštěvovat školku jako přípravu na školu základní. Výhodu také získávají děti, jejichž sourozenec už mateřskou školu navštěvuje, a děti, jejichž rodiče jsou zaměstnáni nebo se do práce po ukončení rodičovské dovolené chystají.

Městský obvod Poruba je zřizovatelem devatenácti mateřských škol, které poskytují vzdělávání dětem zpravidla od tří do šesti let. Celková kapacita těchto zařízení je přibližně 2050 míst. Kromě vzdělávání, které je dětem přizpůsobeno podle jejich možností, zájmu a potřeb, mateřské školy seznamují děti i s činností policistů nebo hasičů, nabízejí zájemcům nejrůznější kroužky, besídky či návštěvy pořadů kulturních i vzdělávacích institucí.