O Pustkovecké údolí je zájem

23/4 2015

Obyvatelé Poruby a Pustkovce se ve velkém zapojili do proměny Pustkoveckého údolí. Co by v této nádherné lokalitě chtěli, mohli sdělit ve stánku na Dni Země i na setkání, které se konalo v Základní škole na ulici Karla Pokorného. A tím to samozřejmě nekončí.

O Pustkovecké údolí je zájem

Na setkání v Základní škole Karla Pokorného lidé nakonec o svých názorech hlasovali. Foto: Jiří Birke

Pustkovecké údolí je nádhernou lokalitou na hranicích Poruby a Pustkovce, které má potenciál stát se obdobou newyorského Central Parku. Jak by údolí mělo v budoucnu vypadat je ale především na samotných občanech. „Tento nádherný park využívají především obyvatelé Poruby a Pustkovce. A jsou to právě oni, kteří Pustkovecké údolí nejlépe znají a mají i představu, jak by se mohlo vyvíjet do budoucna. Proto jsme připravili několik akcí, na kterých jsme chtěli znát jejich názory,“ uvedla místostarostka Zuzana Bajgarová.

IMG_7012.jpg
Workshop na Dni Země
První možnost vyjádřit se měli lidé na letošním Dni Země, kde měl městský obvod Poruba stánek. V něm děti i dospělí vyplňovali pracovní listy se slepou mapou, do které podle svého uvážení umísťovali jednotlivé aktivity a vyplnit mohli i anketu, která se této lokality týká. Zájem lidí byl obrovský. Vyplnili desítky listů a radnice díky tomu získala obrovský materiál, se kterým bude v budoucnu pracovat. „Jsem rád, že si lidé k nám našli cestu a přistoupili k tomu opravdu zodpovědně. Získali jsme opravdu celou řadu podnětů,“ poznamenal starosta Petr Mihálik.

pracovní list
Do pracovních listů lidé zaznamenávali, co by v údolí chtěli či nechtěli mít.
O den později se uskutečnilo setkání v jídelně Základní školy na ulici Karla Pokorného a scénář byl podobný jako při Dni Země. V hlavní roli byli opět samotní občané, kterých přišlo téměř sto. Ve workshopu navrhovali využití jednotlivých částí údolí, které bylo rozděleno na šest míst, a lidé hledali možnosti oživení pro každé z nich zvlášť. A nápadů byla opět spousta, mnohé z nich si i navzájem odporovaly. Ale ani to nebyl problém, protože na závěr se o jednotlivých návrzích hlasovalo a každý člověk mohl přidělit dva plusové a dva minusové body. Určité části údolí obyvatelé vnímají jako ideální v takové podobě, jak jsou dnes. Po zpracování výsledku jednotlivých workshopů, hlasování a ankety tedy muže vyjít i to, že v některých částech údolí si lidé nebudou přát žádný zásah.

IMG_7209.jpg
Své návrhy představil i architekt David Kotek
„Je potěšitelné, že tolik lidí ukázalo, že je osud Pustkoveckého údolí zajímá. Návrhy, které získaly největší podporu, se v budoucnu projektanti budou snažit zapracovat do projektu proměny údolí,“ dodal starosta.

Pokud se lidé nemohli zúčastnit žádné z akcí, neznamená to, že by se k proměně údolí nemohli vyjádřit. Na webových stránkách poruba.ostrava.cz v sekci O Porubě a podsekci Proměny Pustkoveckého údolí se budou postupně zveřejňo- vat veškeré informace o této lokalitě. Lidé tam najdou i anketu, ve které se mohou do 31. května vyjádřit, jak místo využívají a jak by ho chtěli změnit. Veškeré výstupy z ankety i setkání budou opět konzultovány s občany. Výstupy bude obvod zveřejňovat i na Facebooku.

Hlasování účastníků setkání k návrhům úprav naleznete zde 

Jak si v budoucnu představují Pustkovecké údolí žáci Základní školy na ulici Karla Pokorného, ukazují tyto trojrozměrné modely:

IMG_7247.jpg
Pustkovecké údolí

IMG_7246.jpg
Pustkovecké údolí