Jak naložit s pozemkem vedle kostela?

14/4 2015

Vedle kostela svatého Mikuláše leží pozemek, který je svěřen městskému obvodu a léta není využíván. Obvod oslovil investor, který by na něm chtěl postavit penzion. Vzhledem k tomu, že se jedná o zajímavou lokalitu na pomezí staré a nové Poruby, chtěl městský obvod znát názory Porubanů, kteří v lokalitě žijí.

Jak naložit s pozemkem vedle kostela?

Proto připravil setkání s občany, na kterém lidé mohli sdělit své představy o využití pozemku. Na úvod představil studii plánovaného penzionu architekt David Kotek. Lidé se vesměs shodli, že jde o velmi zajímavou stavbu, která se ovšem podle nich do blízkosti kostela nehodí. Navrhovali, aby ji investor postavil jinde a na dotčeném pozemku zůstala zachována zeleň.