První nouzová tlačítka mají své majitele

29/4 2015

Městská policie Ostrava začala s instalací prvních pěti nouzových tlačítek pro seniory, které pro své občany zakoupil městský obvod Poruba. Zbývajících pět tlačítek budou strážníci instalovat v následujících dnech. Celkově se tak do programu Senior linka zapojí už téměř sedmdesát Porubanů.

První nouzová tlačítka mají své majitele

Na seniory a hendikepované občany, kteří bydlí sami v bytech, čeká nejedno nebezpečí. Mohou upadnout, mít zdravotní potíže, nebo můžou čelit útoku zloděje, který si jejich byt vytipuje jako snadnou kořist. V takových případech se jen těžko dovolají pomoci. Tedy pokud nemají nouzové tlačítko Senior linky, kterým si přivolají pomoc městské policie.

V Porubě ho mělo do této středy k dispozici devětapadesát dříve narozených či tělesně hendikepovaných občanů. Teď přibylo pět dalších a v následujících dnech se přidá ještě jedna pětice. Městská policie Ostrava totiž začala s instalací deseti nouzových tlačítek, které pro své občany zakoupil městský obvod Poruba.

„Poruba je obvodem, kde senioři tvoří velkou část obyvatel, a pokud i ve vyšším věku bydlí sami, hrozí jim nejrůznější nebezpečí. Senior linka je vynikající způsob, jak si v nouzi přivolat pomoc. Proto jsme se rozhodli zakoupit deset dalších tlačítek, které budou instalovány do bytů Porubanů. Vhodné seniory vytipovalo odbor péče o občany Úřadu městského obvodu Poruba společně s městskou policií,“ uvedla místostarostka Dagmar Válková.

Senior linka funguje v Ostravě od roku 2010 a nouzová tlačítka má k dispozici 217 dříve narozených obyvatel města. Poruba se do projektu nezapojila poprvé, už v roce 2011 zakoupila pro své seniory šestnáct zařízení a společně s Pustkovcem a Moravskou Ostravou a Přívozem je jediným obvodem, který svým seniorům nouzová zařízení zakoupil.

Za dobu fungování Senior linky si pomoc přes nouzové tlačítko vyžádalo 833 Ostravanů, do Poruby strážníci vyjížděli 226 krát. Několika z nich dokázala zachránit i život či předejít závažným zdravotním komplikacím a přivolaní strážníci zadrželi díky Senior lince i několik podezřelých osob, které se chtěly k seniorům vloupat.