Školky nabízejí dostatek míst

21/4 2015

Zatímco některá města mají problémy s umístěním dětí do mateřských škol, Poruba má míst dostatek. Ukázal to zápis, který se uskutečnil v nedávné době.

Školky nabízejí dostatek míst

Devatenáct předškolních zařízení, které městský obvod zřizuje, má kapacitu téměř dva tisíce míst a pro nově příchozí děti má pro příští školní rok vyčleněno 647 volných míst.

„Všechny děti, které splňují podmínky pro umístění do mateřských škol, tedy především věk tří let, byly přijaty. Vzhledem k tomu, že v minulosti jsme navýšili kapacitu předškolních zařízení, mohli jsme letos umístit i mladší děti, které dosáhnou tří let až do konce tohoto kalendářního roku,“ uvedla místostarostka Zuzana Bajgarová.

Některé mateřské školy, například na osmém stavebním obvodu, navíc ještě i nyní nabízejí volná místa a jsou schopny děti umístit. „Předškolní docházka je velmi důležitá nejenom pro děti, kterým pomáhá se socializací, ale i pro rodiče, kteří se potřebují vrátit do práce. Jsme proto rádi, že jim můžeme nabídnout dostatek volných míst a můžeme potvrdit, že Poruba je místem, kde rodiče s umístěním dětí nemají problém,“ dodala Zuzana Bajgarová.

Děti, které se do školky nedostanou z důvodu nízkého věku, mají možnost využít jeslí Bumbrlík.