Hlasování zastupitelů najdete na webu

16/9 2015

Hned několik novinek nabídlo páté zasedání Zastupitelstva městského obvodu Poruba. Poprvé bylo využito hlasovací zařízení, které je dalším krokem k větší transparentnosti. Zájemci se totiž mohou podívat, jak k jednotlivým bodům hlasovali konkrétní zastupitelé.

Hlasování zastupitelů najdete na webu

Porubští zastupitelé se začátkem září sešli na 5. zasedání. Foto: ÚMOb Poruba

„Snažíme se lidem dát co nejvíce informací o jednáních zastupitelstva. Na webu najdou minimálně v týdenním předstihu kompletní materiály, které se budou projednávat. K dispozici mají program i pozvánku. Vzhledem k tomu, že jsme poprvé využili hlasovací zařízení, najdou na webu i výsledky hlasování po jménech. Zájemci si tak mohou najít, jak se zastupitelé stavěli k jednotlivým projednávaným bodům,“ uvedl starosta Petr Mihálik.

Na zářijovém zasedání mohli lidé i zastupitelé získat informace o stavbě prodloužené Rudné, která kvůli soudním sporům bude dokončena nejdříve v roce 2019. Zastupitelé pak projednávali jednotlivé body programu. Mimo jiné schválili prodeje pozemků v Areálu nad Porubkou, nový jednací řád zastupitelstva a neziskovým, sportovním a dalším organizacím rozdělili celkem 105 tisíc korun. Projednávalo se i zřízení osadního výboru na ulicích Dělnická a Skautská. Po dohodě s nominovanými členy výboru bylo jednání odloženo na další zastupitelstvo, které se uskuteční 26. listopadu.

Informace o hlasování a usnesení najdou lidé na stránkách poruba.ostrava.cz v sekci radnice a podsekcích Orgány samosprávy a Zastupitelstvo. Po anonymizaci bude na webu zveřejněn i audiozáznam ze zasedání. O jeho zveřejnění budeme informovat.