Hledá se nový domov pro psy z útulku

24/9 2015

Nejsme jen zvířata – jsme členové rodiny! To prozrazuje pohled více než sedmi desítek psů, kteří se těší, že si pro ně přijde nový „páneček“ a vytvoří jim nový domov. Odchycení psi nacházejí svůj dočasný azyl v Útulku pro nalezené psy, který město Ostrava zřídilo v roce 1998 v Ostravě-Třebovicích. V současné době je jeho kapacita 149 kotců.

Hledá se nový domov pro psy z útulku

Ilustrační foto: Útulek pro psy

Pes je schopen pro svého pána udělat mnoho. Psi pomáhají zrakově postiženým, hendikepovaným a osamoceným lidem prožít radostný a plnohodnotný život. Jsou dokonce schopni pro záchranu svého pána nasadit i svůj vlastní život.

Ročně přitom skončí stovky psů přivázaných u stromů, vyhozených z aut a zbídačených v popelnicích. Tak jim někteří lidé oplácejí jejich bezmeznou lásku. Naštěstí se ale najdou i tací, kteří chtějí těmto osamoceným psům pomoci najít nový, lepší domov. Přidáte se k nim?

Útulek se nachází na Provozní ulici č. 4 v Ostravě-Třebovicích, tel. č. je 599 455 191, e-mail utulek@ostrava.cz. Na webu jej najdete na adrese www.utulekostrava.cz a na Facebooku na https://www.facebook.com/utulekostrava.