Paměť Ostravy pokračuje

25/9 2015

Pamatujete si, kam jste si chodívali půjčovat knihy? Jak vypadala právě ta vaše knihovna? Jaká byla paní knihovnice? Co zvláštního si z vaší knihovny dodnes vybavujete? Máte nějaké fotografie z té doby? Jaká kniha pro děti vám utkvěla v paměti do dnešních dní? Odpovědi na tyto i jiné otázky zajímají ostravské knihovníky a knihovnice, kteří pokračují v projektu Paměť Ostravy.

Paměť Ostravy pokračuje

V roce 2014 začali v Knihovně města Ostravy zachycovat vzpomínky čtenářů  v projektu Paměť Ostravy. Knihovna v projektu pokračuje, tentokrát na téma Čtení v Ostravě. Knihovníky zajímají zkušenosti lidí, které se týkají cest za knižní a čtenářskou kulturou.

Pište a noste své zapsané vážné i nevážné vzpomínky do ústředí či kterékoli pobočky Knihovny města Ostravy, nebo je zašlete na e-mailovou adresu kmo@kmo.cz.

„Příspěvky budeme přijímat a zpracovávat průběžně, první uzávěrku provedeme k 28. únoru 2016. Společně se sejdeme na slavnostním setkání u příležitosti Dne ostravských čtenářů  31. března 2016. Výsledky naší spolupráce budou posléze zpřístupněny na všech pracovištích Knihovny města Ostravy. A co více: pomůžete nám zmapovat v archivech nezachycené všednodenní dějiny naší knihovny, uvedla knihovnice Jarmila Burešová.