Školky mají nové zahrady

8/9 2015

Poruba během prázdnin revitalizovala čtyři zahrady mateřských škol. Ve školce na ulici Větrná vznikla přírodní zahrada vybavená netradičními herními prvky. Tuto zahradu si může přijít prohlédnout i široká veřejnost, a to ve středu 9. září od 15:00 hodin. Pro návštěvníky je připraven program, který přichystali pracovníci školky společně s odborníky.

Školky mají nové zahrady

Zahrada Mateřské školy na Větrné ulici má pro děti řadu lákadel. Foto: ÚMOb Poruba

Děti, které chodí do mateřské školy na ulici Větrná, čekalo po prázdninách velké překvapení. Zahrada, kam si chodí hrát, se změnila k nepoznání. Prostoru dominuje dřevěný otáčivý větrník, schovat se mohou v Robinsonově chýši a k domečku na muří nožce vede cesta přes odumřelý kmen a tunel z vrbového proutí. Lákadel, která na děti čekají, je ale mnohem více.

„Tato zahrada je v porubských školkách, a myslím si, že nejenom v nich, zcela unikátní. Zdobí ji originální přírodní umělecké herní prvky, které dětem žijícím ve světě plastových výrobků a betonových domů umožní kontakt s umělecky zpracovaným dřevem. Věřím, že děti z ní budou nadšené. Ani jedno z lákadel pro děti není typizované. Jedná se o originály, které dětem přiblíží život v přírodě,“ uvedla místostarostka Zuzana Bajgarová.

Rodiče pak musejí počítat s tím, že až budou své děti ze školky vyzvedávat, nebudou jako ze škatulky. „Protože si vše budou moci osahat, budou mokré, špinavé, ale spokojené. Zahrada je vybudována tak, že umožní dětem zdravý kontakt s rizikem,“ řekla zástupkyně ředitelky Petra Korbelová. Zahrada bude mít i výchovnou roli. Děti budou pozorovat ptáky a hmyz a pěstovat ovoce a bylinky. Revitalizace zahrady stála 2,3 milionů korun a 90 procent nákladů získat obvod z Operačního programu Životní prostředí.

„Zahradu budeme slavnostně otvírat 9. září v 15:00 hodin a jsou zváni všichni, kdo mají zájem o program, který jsme pro návštěvníky připravili společně s odborníky,“ sdělila Petra Korbelová.

Zahrada školky na ulici Větrná ale není jediná, která přes léto získala novou tvář. Rekonstrukcí prošly i školky na ulicích Oty Synka, Jana Šoupala a Josefa Skupy. Děti mají k dispozici nová hřiště, prolézačky, houpačky a lavičky, asfaltové chodníky byly nahrazeny zámkovou dlažbou s vyznačenými skákacími panáky a u všech školek byly opraveny či vyměněny ploty. Zahrady samozřejmě slouží i ke vzdělávání dětí. Opravy stály přes osm milionů korun.

logo ROP Životní prostředí