Beseda s občany lokality Dělnická–Skautská

19/11 2015

Ve středu 18. listopadu se v jídelně Základní školy na ulici Ľudovíta Štúra uskutečnilo setkání vedení městského obvodu s občany, kteří bydlí na ulicích Dělnická a Skautská.

Beseda s občany lokality Dělnická–Skautská

O problémech, které trápí obyvatele ulic Dělnická a Skautská, hovořili představitelé městského obvodu. Foto: Jiří Birke

Co trápí obyvatele, kteří bydlí na ulicích Dělnická a Skautská? A pomohlo by, kdyby jejich problémy řešil osadní výbor? To byly některé z otázek, které se řešily na setkání s občany zmíněných ulic v jídelně Základní školy na ulici Ľudovíta Štúra. Debatovat přišlo několik desítek lidí, kteří definovali své největší problémy. Mezi nimi nechyběl požadavek na častější kontroly policie v lokalitě, přivítali by i činnost asistentů kriminality. Obyvatele trápí například i nedostatek hřišť pro děti a hlavně nezaměstnanost.

„Jsme rádi, že jsme se mohli sejít a společně si říct, jaké problémy obyvatele této lokality trápí. Co se týká nezaměstnanosti, nabídli jsme lidem možnost zaměstnání přes veřejně prospěšné práce a oceňuji, že sami přišli s tím, že donesou seznam těch, kteří by chtěli pracovat. Pokud se nám to podaří vyjednat s Úřadem práce, jsme připraveni zaměstnat padesát i více lidí. Věřím, že se nám to společně podaří,“ uvedl starosta Petr Mihálik.

Došlo i na otázku osadního výboru. Vznik tohoto orgánu iniciovali samotní obyvatelé zmíněných ulic a měl by jako poradní orgán zastupitelstva pomáhat řešit problémy lokality. „Oceňujeme iniciativu lidí, kteří chtějí problémy ve svém okolí řešit. Pokud se domluví na tom, kdo by měl ve výboru být, a budou mít podporu obyvatel obou ulic, jsme pro, aby vznikl. I když rozhodovat o tom budou zastupitelé,“ řekla místostarostka Zuzana Bajgarová.

Středeční schůzka by neměla být poslední. Podobná setkání by radnice chtěla opakovat přibližně každého půl roku a shrnout si, co se podařilo vyřešit a na čem je třeba ještě pracovat.