Hledáme obrázek na titulní stranu zpravodaje PRIO

3/11 2015

Titulní strana každých novin a všech časopisů je prestižním místem a alespoň zběžně si ji prohlédne každý ze čtenářů. Městský obvod Poruba nyní nabízí tvůrcům ze základních a středních škol místo na titulní straně prosincového zpravodaje PRIO. Pokud máte dítě s výtvarným nadáním, můžete jeho dílo nechat vytisknout hned v pětatřiceti tisících kopiích. Přesně takový náklad má PRIO a vítězná kresba právě vyhlášené soutěže se dostane do všech porubských domácností. Obrázky dětí můžete zasílat do redakce zpravodaje PRIO do 15. listopadu.

Hledáme obrázek na titulní stranu zpravodaje PRIO

Obrázky dětí využil městský obvod jako PF už před třemi lety. Kresba: Vojtěch Orel

„Snažíme se, aby titulní strany byly pokud možno netradiční. Chceme, aby se PRIO něčím odlišovalo od jiných tiskovin a mělo svou tvář. A protože zpravodaj je pro Porubany, přišlo nám zajímavé nechat si titulní stranu udělat přímo od našich dětí. Z vlastní zkušenosti vím, že je v porubských školách spousta šikovných dětí, které se podílejí například i na výzdobě veřejného prostoru. A teď mohou své dílo ukázat přímo na titulní straně zpravodaje. Doufáme, že se zapojí školy i jednotlivci, a pokud bude ze strany mladých výtvarníků zájem, mohli bychom jim titulní stranu dát k dispozici častěji, třeba každého půl roku,“ uvedl starosta Petr Mihálik. Obrázky, které se na titulní stránku zpravodaje nedostanou, by městský obvod rád využil na oficiálních PF s uvedením jména autora obrázku.

Téma soutěže je jednoduché. Příští číslo zpravodaje vyjde v prosinci, a to je čas Vánoc. Zašlete nám tedy obrázek dětí s jejich představou ideálních Vánoc v Porubě. Výtvarná technika může být libovolná. Důležité je ale dodržet formát titulní strany, který je 21 x 26 centimetrů, přičemž obrázek musí být orientovaný na výšku. Obrázky můžete posílat e-mailem na adresu redakce@moporuba.cz, poštou na adresu Redakce zpravodaje PRIO, Klimkovická 55/28, 708 56 Ostrava-Poruba, případně ho můžete předat na podatelně Úřadu městského obvodu Poruba. Pokud se zapojí školy, všechny obrázky si po domluvě vyzvedneme. Uzávěrka příjmu prací je 15. listopadu.