Školy získaly špičkové vybavení

6/11 2015

Jeden z největších projektů Poruby v oblasti školství za poslední roky je u konce. Všechny školy mají moderní učebny pro výuku přírodovědných předmětů a žáci mají k dispozici vybavení, které by jim mělo ukázat, že věda je zábava.

Školy získaly špičkové vybavení

Moderní učebnu mají i v Základní škole na Ukrajinské ulici. Foto: Martin Otipka

Čtrnáct zcela nově zrekonstruovaných a moderně vybavených učeben pro výuku přírodovědných předmětů má k dispozici všech dvanáct škol, které zřizuje městský obvod Poruba. Jednalo se o jednu z největších investičních akcí za poslední roky, která stála více než dvaadvacet milionů korun a většinu financí Poruba získala z fondů Evropské unie. Učitelé tak mohou děti učit předmětům, které nebývají zrovna populární, zcela novým a atraktivním způsobem, který by v nich měl vzbudit zájem o přírodní vědy. Například v Základní škole na ulici Ivana Sekaniny nová učebna slouží k výuce přírodopisu a chemie.

„Využíváme například sady měřicích senzorů, které dětem přiblíží různé pochody v přírodě. Vše si mohou samy ověřit, protože přístroj umožňuje napojení na žákovský tablet, kde mohou děti naměřené údaje také samy zpracovat a vyhodnotit. Máme novou digestoř k provádění efektních a ne vždy vonících pokusů, a nové mikroskopy využíváme nejen v hodinách přírodopisu, ale také v přírodovědném kroužku,“ popsala něco z nového vybavení učitelka Eva Reimerová ze Základní školy na ulici Ivany Sekaniny.

Nové učebny by měly výrazným způsobem zkvalitnit výuku přírodovědných předmětů. „Dnešní děti jsou zvyklé pracovat s moderními technologiemi a výuka, která je na nich založena, by je měla bavit. Jsme přesvědčeni, že pokud si budou moci přírodovědné předměty vyzkoušet prakticky, bude to aspoň pro část žáků motivace k tomu, aby se v těchto oborech dále vzdělávali,“ uvedla místostarostka Zuzana Bajgarová.

Rekonstrukce učeben trvala dva roky, stála 22,3 milionů korun a pětaosmdesát procent nákladů získala Poruba z Regionálního operačního programu Moravskoslezsko.

 logo – ROP