Odvoz odpadů ke konci roku poběží podle harmonogramu

22/12 2015

Společnost OZO Ostrava zajistí vývoz kontejnerů a popelnic i o vánočních svátcích. Ve svátečních dnech bude svoz odpadů probíhat dle běžného harmonogramu a na sídlištích bude podle potřeby posílen. Také popelnice u rodinných domů budou až do Silvestra vyváženy podle stanoveného plánu. Na Nový rok mají popeláři volno, proto se bude odpad vyvážet až v sobotu 2. ledna.

Odvoz odpadů ke konci roku poběží podle harmonogramu

„Protože rok 2015 končí týdnem lichým a nový rok začíná opět týdnem lichým, rozhodla se naše společnost občanům, kteří mají svoz odpadu stanoven na sudý týden, kompenzovat dlouhou prodlevu mezi svozy tím, že v prvním lednovém týdnu vyveze popelnici navíc i jim. Od druhého lednového týdne už bude svoz odpadu z popelnic probíhat dle řádného harmonogramu,“ informovala mluvčí společnosti OZO Ostrava Vladimíra Karasová s tím, že po Třech králích na ostravských sídlištích začne tradiční svoz vánočních stromků, které Ostravané odkládají ke kontejnerovým stáním. „Stromky budou jako obvykle odváženy do kompostárny v Hrušově, kde budou drceny a v příští vegetační sezoně přidávány k trávě a listí, z nichž se vyrábí kompost a zeminový substrát,“ doplnila Vladimíra Karasová.

Ke konci roku bude omezen provoz sběrných dvorů. Více na stránkách společnosti OZO Ostrava www.ozoostrava.cz.