Poruba má nové zásady pro poskytování dotací

31/12 2015

Sportovní kluby, společenské a sociální organizace by měly zbystřit. Zastupitelé Poruby na svém listopadovém zasedání schválili nové zásady pro poskytování účelových dotací, které platí od začátku roku 2016.

Poruba má nové zásady pro poskytování dotací

Co nového zásady přináší? Městský obvod Poruba vyhlásil čtyři dotační programy:
- program tělovýchovy, sportu, kultury, vzdělávání a volného času,
- program sociální a zdravotní péče,
- program životního prostředí a
- program ostatní.
Zásadní změnou je, že v prvních třech programech se o dotace žádá pouze v jednom termínu, a to od 1. do 20. ledna 2016.

„Přistoupili jsme k tomu proto, aby se nám najednou sešly všechny žádosti a komise mohly vybrat nejlepší projekty. Pouze v programu ostatní se žádosti mohou doručovat až do 30. listopadu. Každá organizace může požádat o podporu maximálně tří svých projektů. Dotace nebudou poskytovány příspěvkovým organizacím obvodu,“ popsala změny místostarostka Zuzana Bajgarová.

Veškeré informace pro poskytování dotací najdou zájemci zde.