Zastupitelé schválili rozpočet

18/12 2015

Městský obvod Poruba už ví, kolik bude mít k dispozici peněz na příští rok. Zastupitelé na svém čtvrtečním zasedání schválili rozpočet na rok 2016.

Zastupitelé schválili rozpočet

Zastupitelé městského obvodu Poruba se ve čtvrtek 17. prosince sešli na svém posledním letošním zasedání. Hlavním bodem programu byl rozpočet na rok 2016, který zastupitelé schválili. Městský obvod Poruba tak v příštím roce bude hospodařit s vyrovnaným rozpočtem ve výši 406 992 000 korun.

ROZPOČET MĚSTSKÉHO OBVODU PORUBA NA ROK 2016
PŘÍJMY tis. korun

Daňové příjmy          

42 170
Nedaňové příjmy       68 950

Kapitálové příjmy      

1 000

Přijaté transfery         

209 919

Financování               

84 953

Příjmy celkem          

406 992
VÝDAJE tis. korun
Výdaje kapitálové 92 372
Výdaje běžné 248 400 

Transfer příspěvkovým

organizacím

63 720
Dotační programy 2 500
 Výdaje celkem 406 992