Poruba má v aukcích skvělé výsledky

29/1 2016

Městský obvod Poruba od roku 2011 aktivně využívá Systém sdružených nákupů statutárního města Ostravy a elektronické aukce. Díky tomu šetří miliony korun ročně.

Poruba má v aukcích skvělé výsledky

Systém sdružených nákupů jednoduše řečeno funguje jako nákupní portál produktů za nejnižší vysoutěžené ceny z elektronických aukcí. Město soutěží nejčastěji používané komodity a za tyto ceny je pak mohou nakupovat městské organizace a obvody. Poruba je v průběžném vyhodnocení projektu Systém sdružených nákupů statutárního města Ostravy dlouhodobě jedním z nejúspěšnějších obvodů města a přes systém nakupuje maximální množství služeb a zboží. Mezi většími obvody pravidelně obsazuje první místo.  Systém aktivně využívá nejen úřad městského obvodu, ale také jím zřízené organizace, kde převažují základní a mateřské školy.

„Systém sdružených nákupů je pro náš obvod velmi přínosný a dá se díky němu ušetřit značná část finančních prostředků. Naším zájmem je, abychom ho využívali co nejvíce, a podobný pokyn mají i naše příspěvkové organizace. Jen v loňském roce ušetřil úřad díky systému šest milionů korun, které jsme mohli využít k dalším účelům. Naše příspěvkovky pak ušetřily další čtyři miliony korun,“ uvedl starosta Petr Mihálik.

Kromě komodit jako je elektřina, zemní plyn a telekomunikace, které jsou soutěženy centralizovaně, městský obvod Poruba soutěží v rámci Systému sdružených nákupů také ve velké míře služby. Jedná se například o úklidy, deratizaci, zimní údržbu, sociální pohřby, sběr a svoz odpadů z odpadkových košů aj. V minulém roce Poruba využila sedmnáctkrát elektronických výběrových řízení na poskytovatele služeb ve vysoutěžených cenách za čtyřiaosmdesát milionů korun. „Oproti minulým rokům jsme loni využívali elektronické aukce v mnohem větší míře. Díky tomu jsme ušetřili dalších patnáct milionů korun, což je pro náš rozpočet obrovská částka. V podobném trendu bychom chtěli pokračovat i letos,“ dodal starosta.

Poruba se pravidelně v hodnocení využívání systému sdružených nákupů drží na nejvyšších stupních. Společně se svými příspěvkovými organizacemi za prvních jedenáct měsíců loňského roku (čísla za prosinec 2015 ještě nejsou známá) dosáhla na rating A+, na ten se dostal už jen Svinov, který ale soutěží zakázky v mnohem menším objemu. Účast obvodu oceňuje i společnost eCENTRE, která systém provozuje. „Velice oceňuji vedení porubské radnice za aktivní přístup k využívání tohoto systému i za skvělou spolupráci. Nebojí se jít i do takových předmětů zakázek, kde u jiných organizací narážíme na obavy a nechuť měnit zaběhnuté zvyky. To mne utvrzuje v tom, že s otevřeností a transparentností to myslí vážně,“ uvedl projektový manažer společnosti eCENTRE Jiří Grygar.