Předškoláci se chystají k zápisům do škol

12/1 2016

Přes 700 předškoláků se letos chystá 15. a 18. ledna k zápisům do prvních tříd dvanácti základních škol, jejichž zřizovatelem je městský obvod Poruba.

Předškoláci se chystají k zápisům do škol

K zápisům do 1. tříd se letos v Porubě chystá více než 700 dětí. Foto: Jiří Birke

Rodiče mohou pro své dítě podle školského zákona zvolit libovolnou školu. Přednostní právo na přijetí mají ale v tzv. spádových školách, kde je rozhodující místo trvalého pobytu dítěte.

„V Porubě rodiče mohou pro své dítě vybrat školu podle jeho nadání a schopností, ať už jde o zaměření na výtvarnou, hudební či tělesnou výchovu, přírodovědné předměty nebo cizí jazyky. Všechny naše školy mají moderně vybavené učebny a pedagogy, kteří jsou pravidelně oceňováni v anketách na úrovni města, kraje i celé republiky,“ uvedl místostarosta Petr Zábojník.

Zápis do první třídy se týká dětí, které oslaví šesté narozeniny do 31. srpna letošního roku. Součástí zápisu je prověření základních motorických dovedností a představivosti. Pedagogové například zjišťují, jakou má dítě slovní zásobu, jestli pozná barvy, tvary, čísla a písmena. Zaměřují se také na komunikační dovednosti a sociální návyky dítěte a hodnotí, zda je předškolák schopen se soustředit na zadaný úkol.

K zápisu ve stanoveném termínu se společně s dítětem musí dostavit minimálně jeden z rodičů nebo jiný zákonný zástupce dítěte. Pokud se dítě nemůže k zápisu dostavit například z důvodu nemoci, je nutné oznámit tuto skutečnost vedení školy, a to rodičům nabídne náhradní termín zápisu.

Obecně závaznou vyhlášku, která stanovuje školské obvody spádových škol v městském obvodu Poruba, naleznete zde

Termíny zápisů zde