Pustkovecké údolí čeká důkladné mapování

20/1 2016

Na jaře loňského roku se obyvatelé Poruby a Pustkovce vyjadřovali k tomu, jak by si představovali budoucnost Pustkoveckého údolí, jedné z nejkrásnějších zelených ploch v západní části Ostravy. Letos budou odborníci podrobně mapovat stav parku a připraví podklady pro další kroky. Ty budou i nadále konzultovány s veřejností.

Pustkovecké údolí čeká důkladné mapování

Nejoblíbenějším místem v Pustkoveckém údolí je pro mnoho lidí rybník a jeho okolí. Foto: Jiří Birke

Pustkovecké údolí je nádherným kusem přírody na hranicích Poruby a Pustkovce a o jeho případné revitalizaci na jaře diskutovali občané obou obvodů. Městský obvod Poruba při přípravě úpravy parku chce maximálně vycházet z podnětů, které na jarním setkání zazněly.

„Z veřejného projednání jsme získali spoustu podnětů. Lidé si přejí, aby Pustkovecké údolí i v budoucnu zůstalo významnou klidovou zónou. Zároveň projevili zájem o rekultivaci zeleně, potoka a rybníku. Padly i návrhy na rozšíření mobiliáře a vytvoření míst, která by byla určena pro vyžití rodin s dětmi. Ovšem tato místa nesmějí zasáhnout do klidové zóny a zeleně,“ zrekapitulovala výsledky veřejného projednání místostarostka Zuzana Bajgarová.

Městský obvod Poruba připomínky občanů respektuje a na jejich základě nechal vypracovat základní koncept proměny údolí, který pracuje pouze s oživením zeleně a krajinných prvků a úpravou vodních toků. „S ohledem na složité majetkové vztahy, kdy pozemky jsou ve vlastnictví města, Pustkovce, Poruby a soukromých vlastníků, jsme vstoupili do jednání se zástupci  Magistrátu města Ostravy. Předali jsme jim veškeré výstupy a na revitalizaci chceme pracovat společně s městem i Pustkovcem. Jsme rádi, že magistrát má o spolupráci zájem,“ řekla místostarostka. Zájem potvrzují i představitelé města. „Zelené projekty jsou prioritou Ostravy a chceme vyjít vstříc obyvatelům Poruby a Pustkovce a pomoci s revitalizací této zelené oázy uprostřed města,“ uvedla náměstkyně primátora Kateřina Šebestová.

V následujících měsících se na údolí zaměří odborníci, kteří budou provádět dendrologický, zoologický a geodetický průzkum. Podrobné zmapování parku bude sloužit jako podklad pro další kroky. „Ty samozřejmě budeme konzultovat s veřejností a veškerý další postup se bude i nadále odvíjet z výsledků debat s lidmi. Vždyť park slouží především jim. A záleží jen na nich, jak bude údolí v budoucnu vypadat,“ poznamenala Zuzana Bajgarová.

V představách o Pustkoveckém údolí se uvažuje i o místu pro rodiny s dětmi. „Takové místo bychom ale chtěli vytvořit mimo klidovou zónu a oddělit jej od ní. A zároveň bychom byli rádi, aby toto místo bylo více než jen další dětské hřiště. Mělo by se jednat o prostor, který nabídne možnosti trávení volného času také širokému spektru zdravotně znevýhodněných, tedy osobám se zrakovým, sluchovým, mentálním a fyzickým hendikepem. I tento záměr projednáváme se zainteresovanými stranami tak, aby skutečně vyhovoval jejich potřebám,“ dodala Zuzana Bajgarová.