Silničáři jsou od Nového roku v jednom kole

6/1 2016

První den roku 2016 se lidé konečně dočkali sněžení a teplot bod bodem mrazu. A silničáři se od té doby nezastavili.

Silničáři jsou od Nového roku v jednom kole

Za jediný den se při údržbě komunikací spotřebovalo v Porubě téměř 100 tun soli.

Sjízdnost silnic, které má ve správě městský obvod Poruba, zajišťuje podle potřeby až šestnáct vozů a dvě specializovaná vozidla se starají o úklid autobusových zastávek a schodišť. V letošním roce vyrazily stroje do ulic 1. ledna a od té doby probíhá úklid v podstatě nepřetržitě. Například při zásahu ze 4. na 5. ledna silničáři použili za necelých čtyřiadvacet hodin téměř 100 tun soli a najezdili více než 600 kilometrů. Některé ulice sypače projížděly dvakrát, ty nejfrekventovanější dokonce čtyřikrát. Úklid silnic a chodníků bude dále pokračovat podle potřeby.

Městský obvod se stará o komunikace III. a IV. třídy. To jsou jednoduše řečeno cesty, po kterých nejezdí městská hromadná doprava, a chodníky. „Nejdříve se upravují chodníky souběžné s trasami městské hromadné dopravy, potom se uklízí zastávky, přechody pro chodce, schodiště a nebezpečné úseky cest. Komunikace, na kterých je nízký provoz či pohyb chodců, musejí na odklizení počkat o něco déle,“ uvedl místostarosta Dalibor Malík.

Městský obvod Poruba neudržuje všechny chodníky na území Poruby. Z údržby jsou vyjmuty chodníky, jejichž seznam je uveden v nařízení města č. 1/2011. Jde o úseky, na kterých se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí. Na tyto lokality upozorňují občany tabule, které jsou rozmístěny na území městského obvodu. Grafické znázornění úseků najdou občané na webových stránkách města Ostravy www.ostrava.cz a na nástěnce v 3. patře budovy Úřadu městského obvodu Poruba na Klimkovické ulici.