Tři králové zavítali i na radnici

7/1 2016

Počátek kalendářního roku je každoročně spjat s Tříkrálovou sbírkou, jejíž výtěžek pomáhá potřebným. Ve středu 6. ledna zavítali koledníci i na porubskou radnici.

Tři králové zavítali i na radnici

Tři králové zavítali i na porubskou radnici. Foto: Martin Otipka

S přáním štěstí, zdraví a pokoje do nového roku zavítali na porubskou radnici Tři králové, které přivítali starosta Petr Mihálik a místostarostové Petr Zábojník a Dagmar Válková. Malí koledníci dostali upomínkové předměty a všichni navštívení přispěli i do pokladničky, do které Tři králové vybírají peníze na dobročinné účely. 

Koledníci budou obcházet porubské domácnosti až do 14. ledna. Tradiční Tříkrálová sbírka se letos koná už pošestnácté a jejím organizátorem je Charita Česká republika. Koledníci přinášejí lidem dary v podobě tříkrálových kalendářů a cukru jako poděkování za podporu pro lidi v nouzi. 

V Ostravě a okolí jsou realizátory Tříkrálové sbírky Charita Ostrava a Charita sv. Alexandra. Prostředky darované do tříkrálových kasiček budou využity na podporu seniorů, lidí bez přístřeší, lidí se zdravotním postižením, klientů mobilního hospice a na přímou humanitární pomoc lidem v nouzi, kterým charita nabízí sociální a zdravotní služby. Při loňské sbírce shromáždili Porubané na jejich podporu skoro osmdesát tisíc korun. 

Koledníci jsou vybaveni plastovými pokladničkami zapečetěnými ostravským magistrátem a označenými červenobílým logem Charity Česká republika. Vedoucí skupinky je vždy starší patnácti let a má u sebe průkazku opravňující ke sbírce s osobními údaji, které se musí shodovat s údaji v jeho průkazu totožnosti. 

Do Tříkrálové sbírky se mohou dárci zapojit také zasláním dárcovské SMS ve tvaru DMS KOLEDA na číslo 87 777 (cena DMS je 30 Kč, na pomoc potřebným jde 28,50 Kč) nebo převodem na účet 66008822/0800, variabilní symbol 777.

Rozdělení výtěžku sbírky se řídí jednotnými, celostátně platnými pravidly. 65 % se vrací zpět do míst, kde byly peníze vykoledovány, 15 % podpoří projekty diecézních charit, 10 % putuje na podporu charitních projektů v zahraničí, 5 % jde na podporu projektů Charity České republiky a zbylých 5 % je určeno na režii sbírky.