Tříkrálová sbírka pomůže potřebným

22/1 2016

Při letošní Tříkrálové sbírce byli Ostravané štědří. Koledníci od nich získali 1 673 867 korun, z toho 119 112 korun věnovali obyvatelé Poruby. Vybrané peníze pomohou například handicapovaným, lidem ohroženým sociálním vyloučením nebo seniorům.

Tříkrálová sbírka pomůže potřebným

V Porubě vybrali koledníci 119 112 korun. Foto: Charita Ostrava

Na Ostravsku Tříkrálovou sbírku organizovala Charita Ostrava společně s Charitou sv. Alexandra a do koledování se zapojilo na 1300 koledníků. „Letošní sbírka předčila veškerá očekávání, neboť díky štědrosti dárců a úsilí dobrovolných koledníků její výsledek překonal ten loňský o více než 220 tisíc korun. V Ostravě a přilehlých obcích se zapojilo do sbírky tři sta třicet skupinek koledníků, nově se ke sbírce připojili dobrovolníci v Klimkovicích a některá ostravská skautská střediska. Vynikající výsledek sbírky je projevem solidarity a důvěry přispěvatelů,“ uvedl ředitel Charity Ostrava Martin Pražák.

Finance charita využije například na doplacení rekonstrukce tréninkových prostor, kde se od loňského března různým dovednostem učí lidé ohrožení sociálním vyloučením. Peníze pomohou i službě mobilního hospice svatého Kryštofa nebo pečovatelské službě střediska Matky Terezy. „Charita sv. Alexandra využije peníze z letošní sbírky především na rozvoj chráněných dílen, ve kterých zaměstnává více než šedesát lidí s různými druhy fyzického postižení – např. sluchu, zraku, pohybového ústrojí, ale také lidi s duševním onemocněním,“ informoval ředitel Charity sv. Alexandra Pavel Folta.

Z celkové vybrané částky v Ostravě a okolí se oběma charitám podle pravidel sbírky na podporu jejich aktivit vrátí 65 procent výtěžku, tedy zhruba 1,088 milionu korun.

O využití získaných prostředků se dozvíte více zde