Bio popelnice budou pro domkaře zdarma

23/3 2016

Lidé, kteří v Ostravě žijí v rodinných domech se zahradou, mají od letoška nárok na bezplatné přistavení jedné bio popelnice o objemu 240 l a pravidelný svoz jejího obsahu. Zájemci o ni mohou požádat do 10. dubna, a to prostřednictvím webu biopopelnice.ostrava.cz nebo na papírovém formuláři, který najdou ve schránce a jenž zašlou na podatelnu úřadu svého městského obvodu.

Bio popelnice budou pro domkaře zdarma

Ilustrační foto: OZO Ostrava

O termínu rozvozu nádob budou zájemci informováni dopředu a bio popelnice bude přistavena pouze proti podpisu žadatele.            

„Bio popelnice jsou určené jen na biologicky rozložitelný odpad: větve, trávu, listí, zbytky rostlin a zeminu z květináčů, spadané ovoce, zelené natě, slupky a další zbytky zeleniny nebo ovoce před tepelnou úpravou,“ upozornil ředitel společnosti OZO Ostrava Karel Belda.

Žádosti o nový druh popelnice, které lidé podají po 10. dubnu, budou vyřizovány až po skončení plošného rozvozu nádob a žadatelé si je budou muset vyzvednout sami v provozovně společnosti OZO Ostrava v Ostravě-Přívoze. Všechny žádosti bude schvalovat Magistrát města Ostravy, který prověří, zda žadatelé splňují podmínky služby. Více informací na https://biopopelnice.ostrava.cz/.