Poruba ocenila práci pedagogů

30/3 2016

Při příležitosti Dne učitelů městský obvod Poruba každoročně oceňuje výrazné pedagogické osobnosti. Akce se letos uskutečnila už počtrnácté a pamětní list a šek na deset tisíc korun převzaly Zdeňka Oborná a Alena Ščuková.

Poruba ocenila práci pedagogů

Oceněné pedagožky Zdeňka Oborná (vlevo) a Alena Ščuková. Foto: Martin Otipka

Děti v Porubě navštěvují devatenáct mateřských a dvanáct základních škol, které zřizuje městský obvod. Na těchto školách vyučuje řada vynikajících pedagogů a Poruba každoročně dva z nich oceňuje titulem Výrazná pedagogická osobnost. Ten letos získaly Zdeňka Oborná a Alena Ščuková.

Pamětní list a šek předali oceněným učitelům starosta Petr Mihálik a místostarosta Petr Zábojník. „Jsem rád, že Poruba už čtrnáct let oceňuje výrazné pedagogy, protože učitelé si ocenění zaslouží. Jejich práce je oprávněně považována za jedno z nejprestižnějších povolání. Velmi výrazně se podílejí na formování našich nejmladších a většina z nich se dětem věnuje i mimo své školní povinnosti. Dnes jsme ocenili pouze dvě paní učitelky, ale vynikajících pedagogů, kteří by si toto ocenění zasloužili, máme mnohem více,“ uvedl starosta Petr Mihálik.

Zdeňka Oborná učí v Mateřské škole na ulici Ukrajinská a ve školství pracuje už čtyřicet let. Jako zástupkyně ředitelky se velmi zasloužila o to, že Mateřská škola na Ukrajinské ulici je vstřícné, bezpečné a tvůrčí místo pro děti. Škola v roce 2015 získala nadstandardní ohodnocení Českou školní inspekcí. Zdeňka Oborná je spolutvůrkyní společných projektů školy a mimoškolních činností. Mnoho let organizuje soutěž s dopravní tematikou Děti, pozor, červená! pro děti z ostravských mateřských škol, výlety a akce pro děti ve spolupráci se spolkem rodičů.

„Ocenění mě velice potěšilo, protože pro mne je to v podstatě taková poslední tečka za mou pedagogickou kariérou. Pomalu se chystám do důchodu a je příjemné, že má práce a práce všech mých kolegyň se dočkala ocenění,“ uvedla Zdeňka Oborná.

Druhá oceněná Alena Ščuková pracuje v Základní škole generála Zdeňka Škarvady. Ve škole založila před třemi lety Filmový kroužek Animák, kde se děti všech věkových kategorií učí pracovat s moderní filmovou a televizní technikou, seznamují se s prací filmového štábu či navštěvují regionální televizní studia. Především však produkují příspěvky pro školní televizi TV One. Filmové a animační tvorbě s dětmi se věnuje i o letních prázdninách, kdy již třetím rokem pořádá tábor (pro velký zájem dětí ve dvou turnusech) s názvem Filmové léto s kamerou. Příspěvky dětí, které Alena Ščuková vede, mohou lidé pravidelně vidět i v Magazínu z Poruby.

„Pokud je člověk oceněn za svou práci, tak to vždycky potěší. Práce s dětmi mě ohromně baví a snad jim předávám i něco, co využijí v dalším životě,“ poznamenala Alena Ščuková.

Porubské učitele ocenilo i město Ostrava. Titul výrazná pedagogická osobnost získaly ředitelka Mateřské školy na ulici Čs. exilu Dana Schönová a zástupkyně ředitele Základní školy na ulici Bulhraská Milena Vincenciová. Za dlouholetou práci ve školství převzala ocenění Danuše Ševčíková ze Základní školy na ulici Komenského.