V porubských mateřinkách je míst dostatek

10/3 2016

Ve středu 16. března se budou konat zápisy do porubských mateřských škol. V minulých letech se dařilo uspokojit všechny zájemce, jejichž dítě splňovalo podmínky pro přijetí. Letos by to mělo být podobné.

V porubských mateřinkách je míst dostatek

Ilustrační foto: Archiv ÚMOb Poruba

Zápisy do mateřských škol v Porubě se uskuteční 16. března v provozní době předškolních zařízení. „V našich školkách máme místo pro více než dva tisíce dětí a pro nově zapsané děti počítáme až se 600 místy. Požadavky rodičů, jejichž děti splní podmínky zápisu, bychom měli uspokojit, proto není nutné děti přihlašovat do více školek,“ uvedl místostarosta Petr Zábojník.

Do mateřských škol se přijímají děti na základě stanovených kritérií, mezi které patří dosažení tří let věku a trvalý pobyt v městském obvodu. Přednost u zápisů mají děti v předškolním věku. Výhodu také získávají děti, jejichž sourozenec už mateřskou školu navštěvuje, a děti, jejichž rodiče jsou zaměstnaní nebo se do práce po ukončení rodičovské dovolené chystají.

Městský obvod Poruba je zřizovatelem devatenácti mateřských škol, které poskytují vzdělávání dětem zpravidla od tří do šesti let. Kromě vzdělání, které je dětem přizpůsobeno podle jejich možností, zájmu a potřeb, porubské školky také nabízejí nejrůznější kroužky, besídky nebo návštěvy pořadů kulturních i vzdělávacích institucí.