Uzávěra Opavské ulice u hypermarketu Globus

5/5 2016

Kvůli výstavbě mimoúrovňové křižovatky bude od 7. května 2016 do 31. května 2017 uzavřen asi půlkilometrový úsek Opavské ulice mezi kruhovým objezdem u hypermarketu Globus a ulicí Karla Svobody. Objízdná trasa povede zezadu kolem hypermarketu.

Uzávěra Opavské ulice u hypermarketu Globus

Zdroj: Magistrát města Ostravy

Mimoúrovňová křižovatka Krásné Pole se staví v rámci stavby „Silnice I/11 Ostrava, prodloužená Rudná – hranice okresu Opava“.  Po dobu výstavby křižovatky povede objízdná trasa ve směru od Poruby na Opavu z ulice Opavské (silnice č. I/11) z okružní křižovatky u hypermarketu Globus ulicemi Průběžnou, Spojovací a Karla Svobody zpět na Opavskou. Od Opavy do Poruby objížďka povede po stejné trase, pouze v opačném směru.

Vozidla záchranného integrovaného systému a veřejné osobní linkové dopravy budou vedeny po objízdné trase. Autobusové zastávky a trasy veřejné osobní linkové dopravy nebudou uzavírkou dotčeny.