Obvody chtějí rozhodovat o svém rozvoji

24/8 2016

Městský obvod Poruba vytvořil vlastní novelu Statutu města Ostravy, která zvyšuje pravomoci obvodů a především určuje jasná pravidla jejich financování. Obvodům každoročně k dosavadním penězům přiznává navíc přes miliardu korun, kterou by využily na rozvojové investice. Návrh Poruby podpořili zástupci dalších obvodů a jednat o něm bude i Sbor starostů.

Obvody chtějí rozhodovat o svém rozvoji

Poruba by podle návrhu získala ročně navíc 258 milionů korun.

Statut města Ostravy je zásadní dokument, který řeší vztah města a jeho jednotlivých částí. Tato „ústava“ města prošla nesčetnými úpravami a výsledkem je, že pravomoci obvodů byly průběžně omezovány a nyní jsou minimální. Na jaře požádalo město Ostrava obvody o připomínky k statutu. Vzhledem k přípravě Strategického plánu rozvoje města Ostravy, který počítá se změnou statutu, se Poruba rozhodla vytvořit kompletní novelu tohoto dokumentu, který jasně vymezí pravomoci a financování městských obvodů. Se zněním statutu byli seznámeni zástupci města včetně primátora a starostové ostravských obvodů, kteří mu vyjádřili podporu. Návrh novelizace statutu byl připravován ve spolupráci s odborníky na veřejnou správu.

Základem novelizace jsou dvě zásadní věci: vyjasnění pravomocí a především financování městských obvodů. „Město samo ve strategickém plánu přiznává, že nezná dobře potřeby svých občanů. Obvody je znají a mají je dobře zmapované. Protože mají lepší představu, kam by měly peníze směřovat, měly by mít pravomoc schvalovat své plány rozvoje. A zároveň by měly mít prostředky, aby mohly tyto plány realizovat,“ uvedl starosta Poruby Petr Mihálik.

S pravomocemi tedy velmi úzce souvisí financování městských obvodů. To je v současné době tristní. „Statut má podle zákona o obcích obsahovat jasná pravidla financování městských částí či obvodů. A to v případě Ostravy není naplněno. Protože neexistují jasná pravidla, obvody dnes nemohou plánovat, protože nevědí, kolik peněz budou mít k dispozici. Je v rozporu se všemi pravidly financování chtít po obvodech, aby každoročně připravovaly výhled na dva následující roky, když neví, s jakými prostředky mohou počítat. A vzhledem k tomu, že na investice dostáváme každoročně jen předem neznámé drobné, hrozí i chátrání svěřeného majetku. Dneska jsme v situaci, že na oprávněné požadavky našich obyvatel, kterým se nelíbí např. stav chodníků, můžeme reagovat jen krčením ramen, protože na jejich opravy nemáme finance. Obyvatelům obvodů zodpovídáme za to, jak obvod vypadá. A proto chceme mít pravomoci a peníze, abychom své povinnosti mohli plnit,“ dodal starosta.

Změny statutu, jak je navrhuje Poruba, by měly přinést zjednodušení rozhodovacích procesů, aby obvody nemusely orgány města žádat o souhlas s jakýmkoli krokem, což je dnešní realita. Obvody by měly mít pravomoc vytvářet si vlastní plány rozvoje a především by měly vědět, kolik peněz na rozvoj dostanou v dalších letech.

„Proto chceme, aby ve statutu bylo jasně zakotveno, že vedle příjmů, které mají obvody už dnes, dostanou 20 procent výnosů z daně z příjmů a DPH. Díky extrémně výhodnému koeficientu rozpočtového určení daní získává Ostrava o devět tisíc korun na obyvatele více než většina ostatních měst. Celkem je to 2,6 miliardy korun a my požadujeme, aby čtyřiačtyřicet procent této částky dostaly obvody. A to navíc k tomu, co dostávají teď. Jednalo by se o 1,15 miliardy korun, které by obvody musely využít na rozvoj a tedy ve prospěch svých občanů. Tyto peníze Ostravě nebereme. Ostravě a jejím obyvatelům zůstanou. Jen se o jejich využití bude rozhodovat se znalostí prostředí,“ řekl starosta.

Návrh byl vytvořen tak, aby městu i v budoucnu zůstal dostatek financí na provoz a chod města tak nebyl ohrožen. Fungování městské hromadné dopravy, městské policie a dalších složek by nebylo žádným způsobem omezeno a městu by zůstaly finance i na investice celoměstského charakteru.

Novelu statutu chce Poruba prosadit ve spolupráci s ostatními obvody. „Starostům jsme náš návrh představili a společně chceme jednat s městem. Byli bychom rádi, kdybychom vystupovali jednotně. Chceme vést s městem seriózní diskuzi o tom, jaký bude do budoucna jeho vztah k obvodům. Protože současná situace, kdy jsou starostové v roli žebráků, kteří čekají na drobky ze stolu, je neúnosná. Ostravané si zaslouží opravené chodníky, dětská hřiště nebo nová parkovací místa. Obvody to mají lidem zajistit, ale nedostávají k tomu potřebné prostředky,“ dodal Petr Mihálik.