I Porubané budou v říjnu volit krajské zastupitele

30/9 2016

Už za týden budou Porubané volit krajské zastupitele. První den voleb, 7. října, budou volební místnosti otevřeny od 14:00 do 22:00 hodin, v sobotu 8. října od 8:00 do 14:00 hodin. V Porubě může volit přibližně šedesát tisíc oprávněných voličů.

I Porubané budou v říjnu volit krajské zastupitele

Ilustrační foto: archiv ÚMOb Poruba

Všem oprávněným voličům by měly být nejpozději 4. října doručeny hlasovací lístky, informace o místě jejich volebního okrsku a pokyny, jak hlasovat. V případě, že voliči hlasovací lístky neobdrží, dostanou je přímo ve volebních místnostech.

Volit může každý, kdo dosáhl nejpozději v druhý den voleb věku 18 let, je občanem ČR a je přihlášen k trvalému pobytu v obci, která náleží do územního obvodu kraje. Každý volič si s sebou musí přinést průkaz totožnosti. Volič si také může na ohlašovně porubské radnice ověřit, zda je zapsán v seznamu voličů. 

seznam voličů – tel. č. 599 480 427 (425, 429)
informace k volbám – tel. č. 599 480 221

Další informace k volbám zde