Mineralogické setkání v aule VŠB-TUO

11/10 2016

Mineralogické setkání spojené s prodejní výstavou přírodnin, fosilií a šperků pořádá v sobotu 15. října Hornicko-geologická fakulta VŠB-TU Ostrava. Akce se uskuteční v aule vysoké školy na ulici 17. listopadu od 9:00 do 14:30 hodin.

Mineralogické setkání v aule VŠB-TUO

Ilustrační foto: archiv ÚMOb Poruba

Návštěvníci si mohou prohlédnout nebo zakoupit minerály i zkameněliny z různých koutů světa. Na výstavních stolech se také objeví odborná literatura i řada dalších předmětů, které se váží ke geologii a hornictví. Během setkání budou zdarma zpřístupněny sbírky v Geologickém pavilonu prof. F. Pošepného.

Více na na https://geopavilon.vsb.cz/.