Bude se na Alšově náměstí parkovat v podzemí?

29/11 2016

Městský obvod Poruba připravuje řadu projektů na zatraktivnění veřejného prostoru v Porubě. A už od samého počátku je chce konzultovat s veřejností. Proto na 5. prosince v 16:00 hodin připravil setkání, na kterém Porubany seznámí se záměrem vybudování podzemního parkování na Alšově náměstí.

Bude se na Alšově náměstí parkovat v podzemí?

Lidé, kteří mají zájem o veřejný prostor v Porubě a jeho proměnu, mohou přijít 5. prosince na Alšovo náměstí, kde jim představitelé radnice a architektonického Ateliéru 5 představí záměr výstavby podzemního parkoviště na Alšově náměstí.

„Chceme informovat veřejnost už v první fázi projektu, ještě před zpracováním technického řešení. Zveme obyvatele okolních domů, podnikatele a všechny, které toto téma zajímá, aby nám přišli říct svůj názor,“ uvedla místostarostka Zuzana Bajgarová.

Alšovo náměstí je významným prostorem v Porubě. „Dnes jej však lze do značné míry vnímat jako prostor znehodnocený různými bariérami a především jako jedno obrovské parkoviště. Zároveň víme, že obecně je v celé lokalitě nedostatek parkovacích míst a tento problém se bude násobit snad již brzkým otevřením kulturního domu. Jsme proto toho názoru, že je na místě hledat řešení. A to jak přesunem aut do podzemí, pokud možno se zvýšením parkovacích kapacit, tak vytvořením veřejného prostoru náměstí k příjemnému a bezpečnému pobytu lidí, nikoli aut,“ dodala Zuzana Bajgarová.

Akce se uskuteční přímo na Alšově náměstí a koná za každého počasí. Pro zahřátí budou připraveny koše s ohněm a horký čaj.