Poruba požádá o změnu územního plánu lokality Myslivna

11/11 2016

Zastupitelstvo městského obvodu Poruba na svém zasedání, které se uskutečnilo 9. listopadu, přijalo usnesení, ve kterém rozhodlo o zaslání podnětu k pořízení změny Územního plánu Ostravy v lokalitě Myslivna.

Poruba požádá o změnu územního plánu lokality Myslivna

Myslivna. Foto: archiv

Městský obvod Poruba zašle podnět, aby se území vymezené pro rozšíření areálu VTP změnilo z plochy určené pro občanskou vybavenost na plochu určenou k využití jako orná půda, louka, les a veřejná zeleň.

„Podle informací, které máme, chce město rozšíření VTP směřovat do některé jiné lokality a s Myslivnou už nepočítá. Není tedy důvod, aby plocha i nadále zůstávala v územním plánu určena pro výstavbu. Chceme zachovat její přírodní charakter, kterého si Porubané cení, a to je hlavní důvod, proč budeme změnu požadovat,“ uvedl starosta Petr Mihálik.