Do konce března je třeba zaplatit za pejsky

27/1 2017

Jste majitelem pejska nebo pejsků? Pak nezapomeňte, že je do 31. března třeba zaplatit obvodu místní poplatek ze psů.

Do konce března je třeba zaplatit za pejsky

Ilustrační foto: archiv ÚMOb Poruba

Za psa chovaného v bytě byl stanoven roční poplatek 1500 korun, za druhého a dalšího psa 2250 korun, za psa v rodinném domě se ročně platí 250 korun (za druhého a dalšího 375 korun). Zvíře, jehož držitelem je poživatel důchodu (invalidního, starobního, sirotčího, …), vyjde majitele ročně na 200 korun (druhý a další na 300 korun). Povinnost hradit tento poplatek vzniká v den, kdy pes dovršil stáří tří měsíců, nebo v den, kdy Poruban nabyl hafana staršího tří měsíců. Poplatkovou povinnost máte i od chvíle, kdy se přihlásíte k trvalému pobytu na území obvodu.

Přesáhne-li výše poplatku částku tisíc korun, můžete si ho rozložit do dvou splátek – první je v takovém případě třeba uhradit do 31. března, druhou do 30. září daného kalendářního roku. Zaplatit můžete jednak hotově v pokladně v budově radnice v Klimkovické ulici, jednak poštovní poukázkou nebo bezhotovostně převodem na účet č. 19-1649335379/0800. Nezapomeňte uvést variabilní symbol (získáte ho při přihlášení k místnímu poplatku ze psů na úřadě).

Podrobné informace najdete zde.