Odkládáte věci u popelnic? Zakládáte černou skládku

11/1 2017

Že se černá skládka říká tomu, když se odpad vysype třeba na nějakém odlehlém místě, se ví. Za černou skládku se však považuje také to, když odložíte objemný odpad u popelnic. A hrozí za to až padesátitisícová pokuta! Nemluvě už o tom, že to vypadá opravdu, ale opravdu odpudivě…

Odkládáte věci u popelnic? Zakládáte černou skládku

Černou skládkou jsou i odložené věci u popelnic. Foto: Zuzana Štěpáníková

Co se nevejde do kontejneru, položí se vedle něho. A může to být vysloužilý nábytek, matrace, dveře nebo koberce.  Jenže ve skutečnosti tím lidé zakládají černou skládku. Obvod dostává stížnosti na „binec u popelnic“ od občanů, kterým vadí, jak jejich sousedé hyzdí své okolí, při pochůzkách ho objevují strážníci. Soupis těchto míst se předává firmě OZO (Odvoz a zpracování odpadu), která pak odpad, jenž se nedá sebrat při běžném svozu, odstraní. „Město každoročně na likvidaci takovýchto černých skládek vynakládá nemalé prostředky, které by mohly být využity smysluplněji,“ potvrdila Vladimíra Karasová, mluvčí

Lidem, kteří takhle založí černou skládku, ze zákona hrozí až padesátitisícová pokuta. O tom, že to není institut úplně bezzubý, svědčí fakt, že obvod loni udělil provinilcům už čtyři pokuty.

Co však dělat s věcmi, které se do kontejneru nevejdou? Možnosti jsou hned tři: můžete je odvézt do některého z 12 sběrných dvorů ve městě. Přijímají v nich prakticky veškerý odpad z běžného chodu domácnosti – objemné odpady (nábytek, koberce a jiné větší zařizovací předměty), nebezpečné odpady (léky, baterie, barvy, ředidla, oleje…), vysloužilé elektrospotřebiče a světelné zdroje, zeleň ze zahrádek, separovaný odpad (plasty, sklo, papír) a textil. Za úplatu tam mohou občané města odložit i stavební odpady včetně oken a dveří.

Další možnost je počkat, až budou poblíž přistaveny velkoobjemové kontejnery. Jsou rozmisťovány v ulicích Poruby dvakrát do roka a obvod jich každoročně nechává rozvézt kolem 550.

Třetí způsob, jak se zbavit velkých věcí, je objednat si u OZO jejich odvoz. „Vznikl, aby zejména seniorům, pro které může být složité zajistit odvoz velkých předmětů z domácnosti do sběrného dvora, usnadnil nakládání s odpady,“ informovala Vladimíra Karasová. Za tuto službu se však platí – od 50 do 400 korun podle objemu odpadu.

Jedinou výjimkou, kdy je odkládání věcí vedle kontejnerů naopak žádoucí, je v těchto dnech shromažďování vánočních stromků.