Otevřete tříkrálovým koledníkům dveře i srdce

2/1 2017

My tři králové jdeme k vám, štěstí, zdraví, vinšujem vám... Známá slova zaznějí z úst tříkrálových koledníků letos už posedmnácté. Charitní Tříkrálová sbírka začala 1. ledna.

Otevřete tříkrálovým koledníkům dveře i srdce

Logo Tříkrálové sbírky

S přáním štěstí, zdraví a pokoje do nového roku od 1. ledna přicházejí do ostravských domácností Tři králové v rámci tradiční celorepublikové veřejné sbírky. Již posedmnácté ji pořádá Charita Česká republika. „Tři králové budou přinášet do 15. ledna do domácností dary v podobě tříkrálových kalendářů a cukru jako poděkování přispěvatelům za finanční podporu pro lidi v nouzi, ke kterým prostřednictvím poskytovaných sociálních a zdravotních služeb Charity Ostrava tato pomoc plyne,“ uvádí Dalibor Kraut z Charity Ostrava.

Koledování podléhá přesným pravidlům. Skupinku tvoří obvykle tři koledníci v dětském věku převlečení za bájné krále (mudrce z východu), kteří se podle tradice přišli do Betléma poklonit novorozenému Ježíškovi. Kasička, do které koledníci vybírají, musí být úředně zapečetěná místně příslušným městským či obecním úřadem nebo magistrátem. Na kasičce je také nálepka se znakem Charity.

Z výnosu letošní Tříkrálové sbírky Charita plánuje například dovybavit chráněné dílny, ve kterých pracují zdravotně postižení, investovat do zařízení sociálních bytů, podpořit seniory v pečovatelské službě Matky Terezy, činnost Mobilního hospice a ošetřovatelské služby sv. Kryštofa, zaplatit stavební úpravy v Charitním domě sv. Alžběty, zařízení pro přechodný pobyt seniorů, nebo v Charitním domě sv. Václava, domově pokojného stáří.

K tématu:
Na svátek Tří králů – 6. ledna – bude od 14 hodin na Alšově náměstí nabízen tříkrálový punč a teplý čaj pro všechny kolemjdoucí.