Tříkrálová sbírka pomůže lidem v nouzi

26/1 2017

Při letošní Tříkrálové sbírce byli Ostravané štědří. Koledníci od nich získali 1 712 974 korun, z toho 126 729 korun věnovali obyvatelé Poruby. Vybrané peníze pomohou například nemocným, lidem se zdravotním postižením, seniorům nebo lidem v obtížné životní situaci.

Tříkrálová sbírka pomůže lidem v nouzi

V Porubě vybrali koledníci 126 729 korun. Foto: Jiří Birke

Na Ostravsku Tříkrálovou sbírku organizovala Charita Ostrava společně s Charitou sv. Alexandra a do koledování se zapojilo na 1400 koledníků. Díky štědrosti dárců koledníci v letošním roce vybrali částku o téměř 40 tisíc korun vyšší než vloni. „Děkuji štědrým dárcům, všem dobrovolným koledníkům i dalším lidem, kteří se na sbírce různým způsobem ochotně a nezištně podíleli,“ říká ředitel Charity Martin Pražák.

„Částku 600 tisíc korun ze sbírky využijeme pro dofinancování rekonstrukcí dvou domovů pro seniory, 250 tisíc korun podpoří dlouhodobě ztrátové služby Mobilního hospice sv. Kryštofa a Charitního střediska Matky Terezy poskytují domácí pečovatelskou službu o seniory a lidi se sníženou soběstačností, 70 tisíc korun na nákup vybavení startovacích bytů pro lidi ohrožené sociálním vyloučením atd.“ uvádí oblasti využití Tříkrálové sbírky 2017 Martin Pražák. O využití získaných prostředků se dozvíte více na webu www.ostrava.charita.cz.