Zápisy do škol budou letos později

9/1 2017

Letošní školní rok přinesl jednu velkou změnu – zápisy do prvních tříd základních škol se poprvé nebudou konat od ledna, ale až v dubnu. Nový termín zápisů byl zaveden poslední novelou školského zákona.

Zápisy do škol budou letos později

Ilustrační foto: Jiří Birke

„Rodiče budoucích prvňáčků upozorňujeme na změnu termínu zápisu k povinné školní docházce od školního roku 2017/2018. Zápisy se budou ve všech základních školách konat v období od 1. do 30. dubna,“ potvrdil místostarosta Petr Zábojník. Přesné termíny zápisů v jednotlivých základních školách se mohou rodiče dozvědět na webových stránkách škol nebo v březnovém vydání měsíčníku PRIO.

Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad.

Změny se týkají rovněž zápisu k předškolnímu vzdělávání, který se počínaje školním rokem 2017/2018 koná v období od 2. do 16. května. Termín a místo zápisu stanoví ředitel mateřské školy v dohodě se zřizovatelem. O termínech zápisů do mateřských škol bude městský obvod rodiče informovat v dubnovém čísle zpravodaje PRIO.