Jak je rozdělená Poruba?

24/4 2017

Když někdo z Porubanů řekne „Bydlím na třeťáku.“ nebo „Musím si něco vyřídit na osmáku,“ má většina místních jasno. Ovšem když si řeknou „Sejdeme se ve staré Porubě,“ může nastat problém. Někdo by totiž zamířil do původní obce, tedy Poruby-vsi, jiný zase na 1. obvod. Jak to tedy s rozdělením Poruby na jednotlivé části je?

Jak je rozdělená Poruba?

Nejstarší částí obvodu je Poruba-ves rozkládající se podél toku Poruba v místech, ve kterých vznikla obec Poruba. Tzv. novou Porubu tvoří osm obvodů.

Poruba-ves je nejstarší částí dnešní Poruby. Na jejím území jsou tedy i nejstarší dochované stavby – kostel sv. Mikuláše, který má své počátky pravděpodobně již v 15. století, a zámek z roku 1573.

První obvod, vybudovaný v první polovině padesátých let 20. století, ohraničují ulice 17. listopadu, nábřeží SPB, Francouzská a Hlavní třída. Architektonicky nejzajímavějšími stavbami prvního obvodu jsou obytné soubory budov „Věžičky“ a „Oblouk“. 

Druhý obvod je vymezen Hlavní třídou, ulicí 17. listopadu, Opavskou a Porubskou ulicí. Jeho výstavba začala v roce1955 a nejzajímavější budovou je 16podlažní obytný dům hvězdicového půdorysu na Havlíčkově náměstí. 

Třetí obvod je umístěn mezi ulicemi Opavská, Francouzská, Porubská a Hlavní třída. Dominantní stavbou třetího obvodu je zimní stadion, který získal ocenění Dům roku 1998. 

Čtvrtý obvod je ohraničen na jižní straně Opavskou ulicí a na východě ulicí Martinovskou, na západě pak ulicí 17. listopadu a na severu katastrální hranicí s Pustkovcem. Nejzajímavější stavbou tohoto obvodu je krytý bazén na ulici Gen. Sochora.

Pátý obvod je ohraničen na severu ulicí Opavskou, na západě Francouzskou a na východě a jihu katastrální hranicí s městským obvodem Svinov. Architektonicky zajímavá je budova okresního soudu.

Šestý obvod je ohraničen na severu katastrální hranicí s městským obvodem Pustkovec, na západě ulicemi Studentskou a Dr. Slabihoudka, na jihu ulicí K Myslivně a na východě ulicí 17. listopadu. Nachází se na něm areál Fakultní nemocnice Ostrava, Krevní centrum FNO, Vysoká škola báňská–Technická univerzita Ostrava a Domov Slunečnice Ostrava.

Sedmý obvod je ohraničen ulicí Martinovskou na východě, na severu ulicí Průběžnou, na západě ulicí 17. listopadu a na jihu ulicí Bedřicha Nikodema, která probíhá na katastrální hranici s městským obvodem Pustkovec.

Osmý obvod ohraničuje na východě ulice 17. listopadu, na severu katastrální hranice s Plesnou, na západě ulice Opavská a na jihu katastrální hranice s Pustkovcem. V osmém obvodu se nachází sportovní areál Arrows Ostrava. V roce 2002 byl zde otevřen první dům s pečovatelskou službou, druhý, postavený ve stylu satelitního městečka, v roce 2009.

Mapu obvodů najdete zde.